VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat alle doelen van het Energieakkoord weer binnen bereik zijn na het nemen van extra maatregelen. Deze hebben vooral betrekking op energiebesparing. Volgens de Ondernemingsorganisaties werpt de ‘constructieve’ samenwerking van alle deelnemers aan het akkoord zijn vruchten af. ‘Draagvlak zorgt voor daadkracht.’

Intensivering
Een aantal maatregelen voor energiebesparing wordt geïntensiveerd,  zo hebben de ondertekenaars van het energieakkoord deze week besloten. De Energie Prestatie Keuring, waarmee bedrijven en vastgoedeigenaren worden gestimuleerd tot energiebesparing, wordt snel ingevoerd. Ook wordt het MEE-convenant (energiebesparing bij grote energie-intensieve bedrijven) daadkrachtiger uitgevoerd. Energiebesparing in de sector van koopwoningen wordt verder gestimuleerd.

Uitvoering op stoom
Volgens Ed Nijpels, voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord, is de uitvoering het afgelopen jaar ‘echt op stoom gekomen’. VNO-NCW en MKB-Nederland verwachten met Nijpels dat Nederland met de uitvoering van het akkoord nog beter kan scoren dan is afgesproken. Het akkoord moet leiden tot 14 procent hernieuwbare energie in 2020, en 100 PJ extra energiebesparing bovenop de Europese verplichtingen.