Bedrijven in de gehele bouwketen houden zich bezig met het vervaardigen en aanleggen van gebouwen en bouwwerken. De bouw heeft een grote impact op duurzaamheid. Verduurzaming staat dan ook hoog op de agenda van alle betrokken sectoren. Verduurzaming leidt tot innovatie en innovatie draagt bij aan herstel van de bouw.
Een knelpunt waar opdrachtgevers en opdrachtnemers nu tegenaan lopen bij duurzaam bouwen is het ontbreken van een breed gedragen methode met criteria waaraan een gebouw moet voldoen om in levenscyclus ander gebruik mogelijk te maken. Voor materiaalgebruik of de energieprestatie van een gebouw bestaan inmiddels zulke criteria. In dit project gaan partijen aan de slag om een vergelijkbare methodiek op te stellen voor de flexibiliteit en aanpasbaarheid van gebouwen aan veranderd gebruik of functie.

Het streven is dit in het najaar van 2013 gereed te hebben. Het project draagt daarmee bij aan de beleidsdoelstelling van de rijksoverheid om al in de ontwerpfase rekening te kunnen houden met het langer in de keten houden van gebouwen en bouwmaterialen op basis van best beschikbare marktkennis.
Startpunt van het project – dat wordt uitgevoerd door de Brink Groep – vormt bestaande kennis. Omdat het om een innovatief project gaat, wordt veel waarde gehecht aan het verkrijgen van kennis en draagvlak uit de bouwsector en andere stakeholders. De voortgang van het project zal via de website van organisaties zichtbaar worden gemaakt en er zullen bijeenkomsten met deskundigen worden georganiseerd.