Dit zijn de resultaten van onderzoek van EIM dat in samenwerking met BECO tot stand is gekomen. De vragen werden gesteld aan 1.000 MKB-ondernemers uit het Beleidspanel MKB. In 2008 constateerden EIM en BECO dat het MKB nog maar beperkt de kansen greep die duurzaam ondernemen biedt.

De extra aandacht voor kostenbesparing door de crisis zorgt er verder voor dat (energie)besparingsopties hoger op de prioriteitenlijst staan. Deze aandacht voor kostenbesparing betekent echter ook dat men minder bereid is om meer te betalen voor maatschappelijk verantwoorde grondstoffen en handelsproducten. MKB-ondernemers vinden het bijvoorbeeld belangrijker om zo lang mogelijk te proberen om hun (beste) mensen te behouden.

MKB-ondernemers behouden dus hun interesse voor duurzaam ondernemen, maar in de praktijk lijken acties nog wel enigszins te worden gedempt door de huidige financiële beperkingen en de noodzaak voor kostenbesparingen.