Philips maakte bekend dat de omzet uit Groene Producten in 2008 is toegenomen tot ca. 25% van de totale omzet; in 2007 bedroeg dit aandeel 20% . In 2012 moet 30% van de totale omzet uit Groene Producten voortkomen, zoals ook vastgelegd in het EcoVision-programma. In 2008 bracht de onderneming 91 nieuwe Groene Producten op de markt, een stijging van 72% ten opzichte van het jaar ervoor.

Rudy Provoost, lid van de Raad van Bestuur van Philips en tevens voorzitter van de duurzaamheidsraad en CEO van Philips Lighting: “Als internationaal aanbieder van producten op het gebied van gezondheid en welzijn laat Philips opnieuw zien dat duurzaamheid volop kansen biedt om waarde aan ons bedrijf toe te voegen, de kwaliteit van leven van mensen te verhogen en bij te dragen aan een beter milieu. Duurzaamheid vormt een ideaal platform voor innovatie en groei. Philips is daarom voortdurend op zoek naar nieuwe (investerings)mogelijkheden die zowel mens als milieu ten goede komen.”

Om EcoVision verder gestalte te geven heeft Philips een aantal nieuwe recycling-projecten aangekondigd, die uitgaan van het beginsel van producentenverantwoordelijkheid. In India, Brazilië, Argentinië en China zullen op vrijwillige basis rendabele inzamelings- en recyclingsystemen worden opgezet, waarbij met uiteenlopende partijen zal worden samengewerkt om te zorgen voor gelijke marktkansen, met als uitgangspunt dat de milieukosten in de productprijs worden verwerkt. “Met deze projecten tonen we aan dat we onze verantwoordelijkheid op het gebied van productzorg uiterst serieus nemen. We houden bij al onze bedrijfsprocessen rekening met duurzaamheid, maar nu gaan we nog een stap verder. Deze recycling-projecten dragen namelijk ook in commercieel opzicht bij aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van Philips, doordat ze volop mogelijkheden voor kostenbesparing bieden en tegelijkertijd het milieu beschermen”, aldus Rudy Provoost.

N.B.: Philips heeft voor het eerst geen afzonderlijk duurzaamheidsverslag meer maar heeft dit geïntegreerd in het Annual Report 2008.