Boekhouding en financiering zijn drijvende krachten in de circulaire transitie, concludeert een samenwerkingsverband van financiële experts, de Coalitie Circulaire Accounting, in een nieuw rapport. Het herdefiniëren van waarde, impact en risico’s is nodig om de winstgevendheid aan te tonen van bedrijven die behoud en hergebruik van materialen voorop stellen.

Nederland wil 100% circulair zijn in 2050, en in 2030 50% minder grondstoffen verbruiken. De publicatie Financial Accounting in the Circular Economy – Redefining Value, Impact, and Risk to Accelerate the Circular Transition is het resultaat van twee jaar samenwerking. De inzichten en aanbevelingen richten zich op bedrijven, op accountants zowel binnen als buiten organisaties, op financiers en op regelgevende instanties. Deze partijen kunnen een speelveld creëren dat grotere kansen biedt aan circulair ondernemen. Dat is noodzakelijk om onze klimaatdoelen te halen en te zorgen dat de grondstoffen waar onze economie – en ons welzijn – van afhangen langer hun waarde behouden: zodat zij niet in het huidige tempo uitgeput raken en verworden tot afval.

Accounting en reporting zijn onmisbaar om de voortgang naar een circulaire economie aan te tonen, stelt de Coalitie Circulaire Accounting. Het geeft zekerheid aan belanghebbenden zoals beleggers en financiers. Ook creëert het focus op circulariteit door iedereen in de organisatie te dwingen tot nadenken over circulariteit in ontwerp, processen en activiteiten. Wanneer we afval en vervuiling zien als ontwerpfouten in plaats van onvermijdelijke bijproducten van de dingen die we maken, worden we ertoe aangezet onze manier van produceren en consumeren anders in te richten.

Transparantie van de sociale en ecologische impact van bedrijven naast hun financiële resultaten is de sleutel om echt de vruchten te plukken van een circulaire economie. Hierdoor wordt de positieve impact van circulaire bedrijfsmodellen vastgelegd. Dit vereist echter een herziening van de manier waarop we waarde, impact en risico definiëren: het heroverwegen van bestaande benaderingen en methodes, het veranderen van mentaliteit en het transformeren van ons vocabulaire zijn fundamenteel om circulariteit te ondersteunen en te versnellen.

De Coalitie Circulaire Accounting is een samenwerking tussen de volgende partijen: Circle Economy, Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), ABN AMRO, Rabobank, KPMG, Alfa Accountants en Adviseurs, Allen & Overy, Impact Economy Foundation, Invest-NL, Sustainable Finance Lab en wetenschappers verbonden aan Nyenrode Business Universiteit en Avans Hogeschool. De CCA wordt medegefinancierd door Invest-NL en NBA.