Voor de oliepijpleiding hebben de betrokken bedrijven onder leiding van BP een speciaal contract getekend met Turkije. Dit contract blijkt volgens het onderzoek van Milieudefensie en de andere maatschappelijke organisaties in strijd met de internationale en Europese verplichtingen van Turkije op het gebied van milieu en mensenrechten. Het contract is tevens in strijd met de verdragen die het land heeft gesloten met Europa om toetreding tot de EU mogelijk te maken.

De voor het project verplichte milieueffect-rappor-tage (MER) is onzorgvuldig uitgevoerd. Op tal van punten schendt de MER de Europese regel-geving en de richtlijnen van de Wereldbank voor MER-onderzoeken. Het is niet duidelijk welke normen de onderzoekers hanteren. De inwoners van de dorpen langs het traject zijn niet naar behoren geconsulteerd, hetgeen verplicht is. Ook zijn de seismische risico’s van de pijpleiding onvoldoende onderzocht, hetgeen in Turkije, een land dat vaak te kampen heeft met aardbevingen, onverantwoord is.

ABN Amro
De Nederlandse ABN Amro is een van de vier banken (de enige Nederlandse bank) die de private financiering van het project à 1,2 miljard dollar gaat organiseren. Volgens haar eigen beleid zou ABN Amro bij de beoordeling van dit soort projecten zich moeten houden aan de Wereldbank-richtlijnen. Nu op tal van punten die regels niet nageleefd blijken te zijn, roept Milieudefensie ook ABN Amro op haar eigen beleid serieus te nemen en de private financiering van het project stop te zetten.