Office Depot heeft besloten haar klimaatbeschermingsproject verder uit te breiden, zo maakt het bedrijf vandaag bekend. Met het project compenseert de wereldwijde leverancier van kantoorartikelen de CO2-uitstoot van alle leveringen aan klanten. Het besluit volgt op een succesvolle afsluiting van het eerste jaar van het project, waarin Office Depot 10.000 ton CO2-uitstoot compenseerde.

Office Depot startte in 2014 met de compensatie van alle CO2-uitstoot van alle leveringen aan klanten in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Het bedrijf levert dagelijks duizenden bestellingen aan zijn klanten en berekent op basis van erkende normen voor logistieke CO2-metingen de verwachte impact per jaar. Door vervolgens een gelijkwaardige investering te doen in een klimaatproject, weet Office Depot haar CO2-footprint te verkleinen.

Office Depot blikt terug op een succesvol eerste jaar van het project en een groot aantal positieve klantreacties. “Duurzaamheid is een van onze belangrijkste pijlers”, stelt Holger Bahlke, Senior Quality and Compliance Manager bij Office Depot. “Naast een groeiend assortiment duurzame producten, zoeken we steeds naar nieuwe initiatieven voor duurzaam ondernemen. Klimaatneutraal leveren is er daar een van. Klanten benadrukken dat zij mede voor Office Depot kiezen omdat wij hen een duurzame oplossing voor de aanschaf van kantoorartikelen bieden. Zij zijn blij met een duurzaam alternatief, net als hun eigen klanten.”

Minder CO2

Office Depot wil niet alleen de uitstoot compenseren, maar ook verminderen. “We werken nauw samen met onze vervoerders om de routeplanning te optimaliseren. Daarnaast willen we dat de hoeveelheid verpakkingsmaterialen afneemt, zodat op jaarbasis minder ritten nodig zijn. Maar ondanks deze maatregelen zal de levering van onze producten nog steeds leiden tot broeikasgassen. Daarom blijven we investeren in klimaatbeschermingsprojecten om onze milieubelasting te compenseren”, licht Bahlke toe.

Projecten

In samenwerking met een nieuwe partner, ClimatePartner, breidt Office Depot het aantal projecten waarin de kantoorartikelenleverancier investeert uit van twee naar drie. Bahlke: “Deze projecten worden gekenmerkt door hun sociale karakter en gaan verder dan klimaatbescherming. Ze spelen ook in op thema’s als werkgelegenheid, scholing en gezondheidszorg. We vinden dat deze projecten goed passen bij onze maatschappelijke betrokkenheid.”

Office Depot zal in 2015 drie projecten ondersteunen. Het eerste project is het bosbeschermingsproject Kariba REDD+ in Zimbabwe. Het project heeft als doel duurzame leefomstandigheden te creëren voor de bevolking van Noord-Zimbabwe, een regio die sterk te lijden heeft onder ontbossing, armoede en droogte. Daarnaast steunt Office Depot een windkrachtcentraleproject in Bandirma, Turkije.

Tot slot investeert Office Depot in de bouw van nieuwe, efficiënte kolenovens in Bamako, Mali. Met de nieuwe ovens kunnen de huidige houtovens worden vervangen waarvoor veel bomen worden gekapt in Mali. Meer dan de helft van de oppervlakte van Mali bestaat uit woestijn, en nog eens een derde wordt bedreigd door woestijnvorming. Slechts 10,8% van het land is bebost en het behoud van deze bossen is zeer belangrijk om verdere woestijnvorming tegen te gaan.

Inspiratie

“Uiteraard realiseren we ons dat niet alleen onze leveringen, maar ook de leveringen van onze ketenpartners voor veel CO2-uitstoot zorgen. We willen dan ook producenten, partners en leveranciers inspireren tot klimaatneutraal ondernemen”, besluit Bahlke.