Milieudefensie hoopt dat de handleiding leidt tot een grotere bekendheid van de OESO-richtlijnen. Veel organisaties, ook buiten Nederland, weten niet van het bestaan van de richtlijnen af. Met behulp van de brochure kunnen zij bepalen of het indienen van een klacht zinvol is en hoe ze dat moeten aanpakken. De OESO-richtlijnen bevatten gedragsregels voor multinationals op het gebied van milieu, mensenrechten, kennisoverdracht, informatieverstrekking door bedrijven (transparantie) en bestrijding van fraude en belastingontduiking.

Paul de Clerck, campagneleider bij Milieudefensie: ‘Dertig landen, waaronder Nederland, hebben deze richtlijnen voor hun multinationals opgesteld om te zorgen dat ze zich netjes gedragen. Het grote probleem is dat de richtlijnen niet bindend zijn. Bedrijven hoeven zich er dus niet aan te houden. Daarom pleit Milieudefensie voor bindende internationale regels waaraan multinationals zich moeten houden. We hebben de Nederlandse regering opgeroepen zich daar in internationaal verband, zoals nu in Johannesburg, sterk voor te maken.’

Vorige week diende Milieudefensie zelf een klacht in bij het Nederlandse en Chileense Contactpunt voor de OESO, over door zalmkwekerijen van Nutreco veroorzaakte milieuschade in Chili.

De presentatie in Johannesburg maakt deel uit van het NGO Global Forum, een conferentie van milieu-, mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties. Het Global Forum vindt tegelijkertijd plaats met de officiële VN-top. Tijdens het Global Forum is er veel aandacht voor methoden die ervoor kunnen zorgen dat bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen als regel gaan zien en niet als uitzondering.