De klacht is ingediend door de Amerikaanse vakbond Unite Here en FNV Bondgenoten. Het Amerikaanse bedrijf is aangeklaagd bij de Oeso, omdat de onderneming het niet zo nauw neemt met de arbeidsomstandigheden en de gezondheid van haar werknemers. ABN Amro is direct betrokken omdat zijn Amerikaanse dochter La Salle Bank een lening van $ 100 mln heeft verstrekt aan deze wasserij, gespecialiseerd in ziekenhuiskleding en -linnengoed. Beide banken worden expliciet genoemd in de officiële documenten ter ondersteuning van de klacht, die in het bezit zijn van deze krant.

Volgens Connie Razza van Unite Here is het niet ‘per se een klacht tegen ABN Amro’, maar spreken de bonden in de klacht beide banken aan op hun ‘rol in de keten’. Een aantal internationale banken, waaronder ABN Amro, heeft zich gecommitteerd aan internationale regels om bij de kredietverlening rekening te houden met de vraag of de klant maatschappelijk verantwoord onderneemt.

Hans van Zon, woordvoerder van ABN Amro, spreekt tegen dat de klacht tegen ABN Amro is gericht. ‘Het is een klacht tegen het Amerikaanse bedrijf. Wij hebben geen klacht ontvangen. De beste manier voor de vakbonden is een klacht in te dienen bij de National Labor Relations Board (NLRB) in de VS. Maar we zijn nu aan het kijken of het zinvol is om met de vakbonden te praten.’

Het feit dat het alleen een Amerikaanse kwestie is, staat ter discussie omdat de aanklacht ingediend is bij zowel het Amerikaanse als Nederlandse nationaal contactpunt (NCP). Dat is het speciale loket voor de klachten die vallen onder Oeso-richtlijnen . De vraag is nu welk NCP de zaak gaat oppakken.

De bonden, zo zegt Connie Razza, hebben deze stap genomen omdat zij, ondanks hun verzoek, geen contact konden leggen met de directie van La Salle Bank en die van ABN Amro. In een brief van Unite Here, gedateerd 16 juli 2004, aan bestuursvoorzitter Rijkman Groenink worden de klachten uitgelegd en wordt gevraagd om een ontmoeting.

Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken bevestigt dat de klacht bij het Nederlandse NCP is binnengekomen. Maar zolang de consultatieperiode loopt, wil het ministerie geen mededelingen over de kwestie doen.

Angelica Textile Services (omzet bijna $ 375 mln) heeft van La Salle een lening gekregen voor de aankoop van nieuwe ziekenhuiswasserijen en het betreden van nieuwe markten. Het bedrijf heeft een dubieuze reputatie. Het heeft dit jaar al voor $ 150.000 boetes gekregen voor overtreding van de US Health and Safety Standards, de Amerikaanse arbowet. Daarnaast verhindert het bedrijf de toegang van vakbondsbestuurders en vakbondsactiviteiten van zijn werknemers. Het management van Angelica heeft, zo zegt de vakbond, bij een beleggersbijeenkomst aangegeven dat het dit jaar ongeveer $ 1,2 mln zal uittrekken om de vakbondsactiviteiten tegen te houden.