Nyenrode en duurzaamheid
De universiteit beschouwt duurzaamheid als het behartigen van de belangen van bedrijven op een wijze die goed is voor mens en milieu en daarmee ook voor het resultaat in de vorm van winst. Als gevolg van de huidige crisis staat de economische ordening ter discussie. Winst in financiële termen staat nu teveel op de voorgrond. De kunst is om duurzaamheid te verankeren in het doen en laten van financiële topmanagers. Dit vereist grondige kennis van en inzicht in duurzaamheid, ethiek, (financiële) prestaties en de meting daarvan en het rapporteren daarover, al of niet in een duurzaamheidsverslag.

Duurzaam leiderschap
Bij sustainable business leadership gaat het volgens Nyenrode om het op langere termijn winstgevend zijn door duurzame proces-, produkt- en diensteninnovatie. De term business leadership houdt dan ook in: als organisatie voorop lopen, toonaangevend zijn in je sector. Dit vraagt om steeds meer samenwerking, binnen bedrijven en tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden. De leiderschapsstijl die daarbij nodig is, is het zogenaamde light leadership; kan de leider anderen laten schijnen.

Verbeteren en veranderen van bestaand beleid vereist echter moed en nieuwe capaciteiten van (financiële) leiders. Nyenrode, als instituut op het gebied van leiderschap, vertaalt deze nieuwe capaciteiten nadrukkelijker in haar onderwijs en onderzoek. Op het gebied van onderzoek en advies heeft het Center for Sustainability van Nyenrode al een reputatie opgebouwd. De Nyenrode School of Accountancy & Controlling, marktleider op haar gebied, biedt in samenwerking met het Center for Leadership and Personal Development deze nieuwe opleiding vanaf april 2010 aan.