Aan Nyenrode Business Universiteit start in april de nieuwe Leergang Sociaal Ondernemen. De leergang is gericht op sociale ondernemers om hun vaardigheden te ontwikkelen om de maatschappelijke missie van hun onderneming op een rendementsvolle manier te bereiken. “Sociaal ondernemers moeten elke keer weer de juiste balans vinden tussen het generen van maatschappelijke baten en voldoende inkomsten voor het verzekeren van een bestaan op de lange termijn,” stelt dr. ir. Henk Kievit, programmadirecteur aan Nyenrode en promovendus op het onderwerp Social Venturing Entrepreneurship.

Balans
De Leergang Sociaal Ondernemen is speciaal ontwikkeld voor ondernemers die een zakelijke ambitie combineren met een ideële missie. Henk Kievit: “Door de decentralisering laat de overheid steeds meer over aan deze sociale ondernemingen om maatschappelijke problemen in de samenleving aan te pakken. Deze organisaties ontplooien activiteiten waarmee maatschappelijke baten gegenereerd worden. Tegelijkertijd moeten zij op structurele basis voldoende inkomsten genereren om de (kapitaal)kosten en eventuele aanloopverliezen te dekken en een continu bestaan te garanderen. We zien dat veel ondernemers vaak moeite hebben om hierin de juiste balans te vinden.”

Maatschappelijke missie
De Leergang Sociaal Ondernemen helpt de sociaal ondernemers op een kundige, creatieve en zakelijke wijze sturing te geven aan het bereiken van hun maatschappelijke missie. Programmamanager Nicole Verhoeven, zelf oprichter van een sociale onderneming, heeft hiertoe het initiatief genomen en gaat het programma binnen Nyenrode verder uitbouwen. Nicole Verhoeven beschikt over uitgebreide kennis van deze relatief nieuwe sector in Nederland en ziet duidelijke meerwaarde van de leergang voor zowel de deelnemers als de universiteit: “De Leergang Sociaal Ondernemen past heel goed binnen Nyenrode. Er zijn hier veel medewerkers die zich dagelijks met hart en ziel in het onderwerp verdiepen. We delen kennis en expertise, en de praktijk van de sociaal ondernemers die deelnemen in de leergang biedt weer nuttige input voor wetenschappelijk onderzoek.”

Duurzame oplossing
Henk Kievit stipt het belang aan van gezonde sociale ondernemingen: “Sociaal ondernemen helpt om problemen in de samenleving waar te nemen en op een ondernemende en bedrijfsmatige wijze aan te pakken tot een duurzame oplossing. Met de leergang Sociaal Ondernemen geven we sturing aan mensen met diverse talenten in het op ondernemende wijze oplossen van deze maatschappelijke problemen.”

Over de Leergang Sociaal Ondernemen
De Leergang bestrijkt een periode van negen maanden, waarin de ondernemers door middel van intensieve training, masterclasses, workshops, intervisie en peercoaching van en met elkaar leren hoe zij hun ondernemingen naar het volgende niveau kunnen brengen. Thema’s als financiering, organisatie-inrichting en marketing zijn afgestemd op de praktijk van de groeiende maatschappelijke onderneming. Businessmodellen en verdienmodellen worden aangescherpt en ze krijgen praktische tools aangereikt om hun groeiambities te realiseren. De Start Foundation, Stichting DOEN en Rabobank Foundation hebben vijftien beurzen beschikbaar gesteld voor deelname aan de leergang. Meer informatie vindt u hier: www.nyenrode.nl/sol.

Over Nyenrode Business Universiteit
Nyenrode Business Universiteit is de enige particuliere universiteit in Nederland. Het instituut werd in 1946 voor en door het bedrijfsleven opgericht. Nyenrode bereidt mensen met talent en ambitie voor op een carrière in een management-, ondernemers- of accountantsfunctie binnen een internationale omgeving en hecht grote waarde aan sociaal bewustzijn en duurzaam leiderschap, met als motto: Leadership, Entrepreneurship, Stewardship.