Uit het jury-rapport:

-Het boek van biedt een interessante handreiking bij het bespreekbaar maken van ethische uitgangspunten, en het vertalen hiervan in gedragsregels op individueel en organisatieniveau. [..] Ingewikkelde ethische vraagstukken waar ondernemingen, of ze nu willen of niet, mee te maken krijgen, worden op heldere wijze ontrafeld tot een aantal duidelijke keuzen die gemaakt moeten worden. Bovendien geven de auteurs sturing aan die keuzen door vraagstukken vanuit enkele belangrijke ethische principes te belichten, zoals utiliteit, rechtvaardigheid en morele beginselen. […] Door de prettige schrijfstijl en door illustratie van herkenbare situatieschetsen is het boek, ondanks de weerbarstige materie, zeer leesbaar. ‘Bedrijfsethiek, een goede zaak’ is onder andere een aanrader voor iedere ondernemer die, zoals een goede ondernemer betaamt, bij tijd en wijle doet aan zelfreflectie en reflectie op het handelen van de onderneming. Dit type boek dient eigenlijk in de bibliotheek van elk zichzelf en de maatschappij respecterend bedrijf te worden opgenomen.’