De nieuwste kennis toegankelijk maken voor iedere organisatie die versneld wil verduurzamen; dat is het gezamenlijke doel van de samenwerking tussen KPMG en Nyenrode Business Universiteit die met elkaar een innovatie-instituut optuigen op het vlak van zogeheten Environmental, Social en Governance (ESG) thema’s. Het ESG Innovation Institute van Nyenrode en KPMG is de eerste academische samenwerking op het vlak van duurzaamheid tussen een groot accountants- en adviesbedrijf en universiteit in de Benelux.

KPMG en Nyenrode zetten samen een ESG leerstoel op en ontwikkelen een onderwijsaanbod, onderzoek, wetenschappelijke publicaties en organiseren netwerk- en andere bijeenkomsten. De gezamenlijke ambitie is een beweging onder bestuurders en andere professionals op gang brengen door hen te inspireren en vernieuwend duurzaam leiderschap te faciliteren. Zo beschikken zij straks over de nieuwste kennis en vaardigheden die nodig zijn om bedrijven toekomstbestendig te maken op weg naar een duurzame economie. Daarvoor is veel innovatie en samenwerking in ecosystemen nodig.

“De impact van bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en samenleving wordt steeds belangrijker voor het succes van organisaties. Dat betekent een fundamentele verandering in de aansturing van organisaties. Duurzaamheid verankeren in visie, missie, strategie, processen en systemen is een ontdekkingsreis voor ons allemaal waar nieuwe kennis voor nodig is en waarin samenwerking essentieel is om tot duurzame vooruitgang te komen. Wij zijn trots dat we samen met Nyenrode het ESG Innovation Institute realiseren dat een platform biedt voor kennisuitwisseling en co-creatie voor iedereen die versneld wil verduurzamen,” vertelt Stephanie Hottenhuis, CEO van KPMG.

Prof. dr. Koen Becking, rector en voorzitter van Nyenrode Business Universiteit: “De thema’s duurzaamheid en corporate governance zijn een belangrijk onderdeel van ons portfolio. Ons doel als universiteit is positieve maatschappelijke impact creëren door verantwoordelijke leiders op te leiden met onderwijs, onderzoek en kennisdeling via ons netwerk. Door de 40 jaar ervaring van KPMG in sustainability en onze relevante academische kennis ben ik ervan overtuigd, dat we samen fundamenteel bijdragen aan vooruitgang in onze samenleving.”

De samenwerking binnen het ESG Innovation Institute van KPMG en Nyenrode wordt voor vijf jaar aangegaan met de intentie tot verlenging.