De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) wil in dialoog met maatschappelijke organisaties en vakbonden werken aan een convenant op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO).

IMVO

In een dergelijk IMVO-convenant moeten afspraken worden gemaakt over de rol die banken kunnen spelen bij het voorkomen van mensenrechtenschendingen.  De NVB heeft de SER gevraagd om zo’n dialoog te begeleiden. De SER staat positief tegenover dit verzoek en zal de mogelijkheden verkennen of en op welke wijze de SER een faciliterende rol kan spelen bij de totstandkoming van een dergelijk IMVO-convenant.

Omdat banken als financiële partner betrokken zijn bij de volle breedte van het Nederlands bedrijfsleven, krijgen zij op het gebied van mensenrechten te maken met een scala aan dilemma’s over hun rol en verantwoordelijkheid in de keten, in verschillende sectoren en in vele landen. Nederlandse banken zijn zich  bewust van hun positie en zijn dan ook zeer actief op het gebied van het (door)ontwikkelen van beleid rondom IMVO, zowel individueel als collectief.

Een IMVO-convenant kan hierop een nuttige aanvulling zijn omdat een systematische dialoog met stakeholders kan leiden tot een verdieping van het inzicht in de problematiek. Bruikbare conclusies over de rol van banken inzake mensenrechten in de keten zullen helpen in de dagelijkse bankpraktijk. Bovendien is het waarschijnlijk dat er ook buitenlandse belangstelling zal bestaan voor dergelijke resultaten.

Verantwoording duurzaamheidsbeleid

Naast mensenrechten blijft ook transparantie een belangrijk gespreksonderwerp in de dialoog met maatschappelijke organisaties. In de in september 2014 gepubliceerde visie werd het belang van transparantie al genoemd.

De Eerlijke Bankwijzer (EBW) heeft in 2014 een bijeenkomst over ‘banken en transparantie’  georganiseerd in samenwerking met EY en gefaciliteerd door het Ministerie van Financiën.

De Eerlijke Bankwijzer heeft gevraagd om een vervolg op deze bijeenkomst en verzocht de NVB een actieve rol te spelen. Deze uitnodiging neemt de NVB graag aan.

De NVB zal daarom in het eerste kwartaal van 2015 een bijeenkomst organiseren waar banken en stakeholders hun wensen en verwachtingen op het gebied van transparantie kunnen wisselen. Voor banken geldt daarbij als uitgangspunt het visie-document Verantwoording en Transparantie in de Nederlandse banksector.