In 2008 heeft de onderneming haar prioriteiten opnieuw bekeken tegen de achtergrond van Nutreco in de wereld van vandaag. Nutreco blijft duurzaamheid benaderen vanuit de vier invalshoeken duurzaam beheer van natuurlijke bronnen, klimaatverandering, feed-to-food-kwaliteit, medewerkers van Nutreco & investeringen in de gemeenschap. Het MVO-rapport beschrijft hoe deze thema’s in de praktijk worden toegepast. Interviews met medewerkers van Nutreco die helpen de duurzaamheid van het bedrijf te verbeteren, maken duidelijk dat ieders inzet verschil kan maken.

Wout Dekker, CEO van Nutreco:
“De wereldbevolking neemt toe. Van zes miljard mensen vandaag naar negen miljard in 2050 en zij hebben allemaal voedsel nodig. Daar komt bij dat, naarmate inkomens stijgen, mensen hun eetgewoonten veranderen en kiezen voor vlees en vis als voornaamste eiwitbron. De uitdaging waar we voor staan is meer proteïnerijk voedsel te produceren tegen een betaalbare prijs en duurzaam om te gaan met de schaarse natuurlijke grondstoffen die daarvoor nodig zijn.”

“Als diervoedingsonderneming vormen wij een essentiële schakel tussen enerzijds de grondstoffen die in diervoeding en visvoer worden verwerkt en anderzijds de producenten van vlees, zuivelproducten en vis. Met onze kennis en ervaring van zowel ingrediënten als de samenstelling en productie van diervoeding kunnen wij bij uitstek schaarse natuurlijke grondstoffen maximaal benutten en verwerken tot geavanceerde voeroplossingen. Voeroplossingen die bijdragen aan gezonde dieren en vissen en uiteindelijk een bijdrage leveren aan duurzame voedingsproducten voor een groeiende wereldbevolking. Met andere woorden: meer maken van minder. Deze ambitie wordt weerspiegeld in onze nieuwe visie en missie en in onze nieuwe slogan ‘Feeding the future’.

Daarnaast spannen we ons in om anderen om ons pad mee te nemen. Zo participeren we als onderneming actief in initiatieven die gericht zijn op het oplossen van duurzaamheids-vraagstukken en organiseren we de internationale conferenties Agri Vision en Aquavision. Het thema van de volgende Agri Vision is ‘Shifting Horizons – Inspiration, Innovation and Impact in the feed-to-food chain’. De bijeenkomst vindt plaats van 16 – 18 juni 2009.”