NS geeft de milieu- en sociale-informatie al lang een speciale plek in het jaarverslag. Als één van de eersten in Nederland heeft NS daar dit jaar iets aan toegevoegd:  de “waarde’ van de milieu-impact is berekend en geverifiëerd door KPMG: een milieu winst- en verliesrekening. In de komende jaren wil NS dit uitbouwen om daar nog meer op te gaan sturen. In een ver verleden had BSO (Eckard Wintzen) in het opstellen van een dergelijke balans in het jaarverslag de primeur.

Hoe zien die cijfers er uit?

  • Negatieve milieu-impact wordt door NS voornamelijk veroorzaakt door het stroomgebruik en o.a. de daarmee samenhangende CO2-uitstoot. Het totale negatieve milieueffect is ca. 60 mln. 
  • Relatief positieve impact wordt door NS gecreëerd door steeds meer mensen te laten kiezen voor de trein in plaats van de auto, want de trein is gemiddeld 75% schoner. Dat levert een positief effect op van in totaal ca. 60 mln. Deze 60 mln. bereikt NS onder meer dankzij de 30% van de reizigers die een reële keuze hebben tussen auto en trein en die bewust kiezen voor de trein.
  • NS heeft dit allemaal overigens zeer conservatief ingeschat. De werkelijke milieukosten zullen lager liggen en de positieve effecten hoger.

Hoe meer reizigers kiezen voor de trein en hoe schoner, hoe beter die balans uitpakt en des te beter voor Nederland en voor NS. Daarbij zet NS flinke stappen. Zo is er de ambitie om in 2020 50% energie- efficiënter te zijn dan in 2005. Dit jaar wordt al 30% gerealiseerd. Ook is NS een aanbestedingstraject gestart om over te gaan op zoveel mogelijk nieuwe groene stroom. Van echte nieuwe groene stroomprojecten. NS wil verder meer automobilisten stimuleren om de trein te pakken. Bijvoorbeeld door nieuwe acties zoals de NS-groepsretour, waarvan NS sinds de lancering deze zomer al 40.500 kaartjes heeft verkocht. 40% van de gebruikers van dit kaartje was anders met de auto gereisd.