Vijf grote internationale spoorwegbedrijven en leveranciers hebben vandaag de handen ineen geslagen om samen te werken aan een duurzamer spoorsector. Onder de naam Railsponsible gaan de spoorbedrijven hun leveranciers volgens dezelfde methode vergelijken om zo samen te komen tot een steeds duurzamer inkoop waarbij op zoveel mogelijk manieren rekening wordt gehouden met mens en milieu.

De vijf bedrijven (Alstom, Bombardier, Deutsche Bahn, Nederlandse Spoorwegen en SNCF) tekenden vandaag een samenwerkingsovereenkomst op het hoofdkantoor van NS in Utrecht als officiële aftrap van het Railsponsible initiatief. De bedoeling is dat het een volledig sectorbreed initiatief wordt zoals eerder met succes is gedaan in de chemiesector onder de naam TFS (together for sustainablility). Vandaag heeft de eerste grote toeleverancier uit de sector (Knorr Bremse uit Duitsland) zich ook al aangesloten bij het initiatief. De verwachting is dat velen gaan volgen ook doordat van de aanpak een sterke prikkel uitgaat om mee te gaan doen.

Nu al loopt de spoorsector voorop qua duurzaamheid. Zo reis je door de trein te nemen 75% schoner. Door samen steeds duurzamer in te kopen willen de bedrijven de impact van de sector op mens en milieu verder naar beneden brengen.

Door het gebruik van dezelfde meetmethode (EcoVadis systematiek) om de duurzame prestaties van leveranciers in beeld te brengen en door het delen van scores en goede voorbeelden krijgen de deelnemers een gemeenschappelijk inzicht dat binnen de sector gedeeld wordt. Omdat leveranciers slechts eenmaal een assessment invullen voor meer afnemers, verhoogt dit de efficiency en hebben alle bedrijven hetzelfde beeld en wordt de hele sector geprikkeld om steeds beter te presteren op duurzaamheidscriteria zoals milieu maar ook sociale aspecten.

Michiel van Roozendaal, binnen NS verantwoordelijk voor duurzamer ondernemen en lid van het Executive Comittee: “door samen te werken willen we onze gezamenlijke inkoopkracht als spoorsector benutten voor een duurzamer wereld. Met de gezamenlijke inkoop van groene stroom hebben we in Nederland al laten zien dat je als sector een groot verschil kan maken. Zo willen we dit ook sectorbreed en internationaal gaan doen en vandaag hebben we daartoe de eerste stap gezet met de lancering van Railsponsible”.

Zie ook: