De Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 8313 geeft handreikingen om een circulaire inrichting te realiseren van administratieve ruimten, kantoren en leeromgevingen. Het concept van deel twee van deze richtlijn is nu gepubliceerd voor de openbare commentaarronde.

In deel 2 van deze NPR 8313-reeks wordt toegelicht hoe tot een circulair ontwerp te komen. De intentie is om te verduidelijken wat een circulair ontwerp is en hoe een circulair ontwerp kan worden bereikt door het toepassen van verschillende ontwerpstrategieën.

Commentaar indienen

Het ontwerp van NPR 8313, deel 2 is geplaatst op normontwerpen.nen.nl. Op deze website kan iedereen het ontwerp inzien en commentaar indienen. Het ingediende commentaar wordt door de normcommissie geëvalueerd, daarna volgt publicatie van de definitieve NPR. Commentaar indienen is mogelijk tot 1 november 2021.

Meepraten over de inhoud van normen

Meepraten over de ontwikkeling van normen? De normcommissie Kantoor- en schoolmeubilair houdt zich bezig met het ontwikkelen en onderhouden van normen rondom Kantoor- en schoolmeubilair. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een e-mail naar NEN, e-mail iv@nen.nl.