Noord-Nederland krijgt voor de periode 2021-2027 438 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Just Transition Fund (JTF). Daartoe heeft staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer besloten, bij de regionale verdeling van de EU-gelden voor Nederland. De drie noordelijke provincies en de vier grote steden (Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen) hebben de afgelopen tijd nauw samengewerkt om de middelen te verkrijgen.

Energietransitie

Het JTF is gericht op energietransitie, een ontwikkeling waarbij Groningen een grote rol speelt. Uit dit fonds gaat er 330 miljoen naar het Noorden, waar het geld wordt ingezet voor nieuwe banen in de energietransitie. Nieuwe werkgelegenheid is nodig, omdat door de beeindiging van de gaswinning 20.000 banen verloren gaan. We gaan er als Noord-Nederland gezamenlijk mee aan de slag, maar heel Nederland heeft er wat aan. Wij zijn het groene stopcontact van het land”, aldus commissaris van de Koning René Paas.

Stimulans voor mkb

De provincies Drenthe en Fryslân zijn twee van de drie “transitiegebieden” binnen Nederland, wat betekent dat zij specifiek worden genoemd als doel van EFRO, om deze gebieden een impuls te geven. Ondanks de korting op nationaal niveau van 20%, krijgt het Noorden iets meer dan de vorige jaren: 108 miljoen. Dat is 60,57 euro per inwoner van Noord-Nederland. De regio wil vooral innovaties en onderzoek binnen het midden- en kleinbedrijf stimuleren.

Vier ontwikkelingen

Met de bijdragen uit deze fondsen gaat het Noorden werken aan de regionale opgaven en transities. Het uitgangspunt is maatschappelijke en economische innovatie, gericht op vier ontwikkelingen: van een lineaire naar een circulaire economie, van zorg naar gezondheid, van analoog naar digitaal en van fossiele naar duurzame energie.