Het project houdt rekening met internationale ontwikkelingen en bestaande initiatieven op het gebied van niet-financiële informatie, zoals maatschappelijke verantwoord ondernemen (MVO), de nieuwe RAC richtlijn 3410 en het ontwikkelen van een auditrichtlijn voor rechtmatigheidsonderzoek (ARRO). De projectgroep richt zich in de eerste plaats op de publieke sector, maar de bevindingen zullen ook van belang zijn voor de private sector.

Aanbevelingen

Een en ander moet uitmonden in een beschrijving van (best) practices en het opstellen van aanbevelingen in de vorm van een handreiking of leidraad (in een vervolgproject wellicht uit te werken tot een richtlijn) voor het omgaan met niet-financiële informatie. De geplande doorlooptijd van het project is één jaar.