De NBA helpt accountants hun kennis rondom duurzaamheid en de nieuwe Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) te toetsen via een kennisquiz. Die wordt gepresenteerd ter gelegenheid van ‘Duurzame Dinsdag’, de dag waarop duurzame ideeën en initiatieven een podium krijgen in politiek Den Haag.

Doe de Kennisquiz

De CSRD-richtlijn wordt naar verwachting medio oktober vastgesteld door het Europees Parlement. De richtlijn is onderdeel van de European Green Deal en verplicht grote organisaties om (gefaseerd vanaf 2024) te rapporteren over duurzaamheidsaspecten van hun bedrijfsvoering. Die informatie moet worden gecontroleerd door een accountant of andere ‘onafhankelijke assurance-dienstverlener’.

Volgens Usha Ganga, themaregisseur duurzaamheid bij de NBA, moet de kennisquiz bijdragen aan de bewustwording van accountants rondom milieu-, sociale en governance-informatie (ESG) van bedrijven. De quiz is gericht op wat accountants in diverse rollen (extern, intern of als accountant in business) in de praktijk tegenkomen. “Hij sluit aan bij de ontwikkelingen die wij vanuit de NBA zien”, aldus Ganga. De kennisquiz is ontwikkeld in samenwerking met de faculties.

De quiz moet leden nieuwsgierig maken naar de rol die zij zelf kunnen spelen. “Accountants zeggen regelmatig ‘duurzaamheid is niks voor mij’. Ze zijn opgeleid voor de cijfers, maar hun kennis zit ook in hoe je komt tot betrouwbare informatie”, zo stelt zij. “Als een accountant zich ermee gaat bemoeien, zie je dat het volwassenheidsniveau van informatie enorm groeit. Dan maakt het eigenlijk niet uit of het gaat over data rondom euro’s, waterverbruik of kinderarbeid.”

PE-onderwerp

Ganga vindt het tegelijk getuigen van realisme als accountants over duurzaamheid durven toe te geven dat zij er nog weinig van weten. Daarom is duurzaamheid voor 2023 door de NBA vastgesteld als verplicht PE-onderwerp. De quiz is bedoeld om de eigen kennis te toetsen. “In de quiz hebben we informatie opgenomen waarvan wij vinden dat die je helpt; naar klanten, of om in je eigen organsatie stappen te zetten om een transformatie naar duurzaamheid door te maken”, stelt Ganga.
De NBA biedt de quiz aan via nba.nl en presenteert op de website meer informatie rondom duurzaamheid, zodat leden zich daarover kunnen bijlezen. “Die informatie moet leden helpen om een eigen bijdrage te leveren aan de transitie, allereerst vanuit hun financiële expertise”, aldus Usha Ganga. Na vaststelling van de CSRD-richtlijn medio oktober komt de NBA onder meer met een factsheet daarover.

Duurzame Dinsdag

Het kabinet neemt op de eerste dinsdag van september de ‘Duurzame Dinsdag’-koffer in ontvangst, met daarin driehonderd duurzame ideeën en initiatieven vanuit de samenleving. De meest duurzame, innoverende en onderscheidende ideeën en initiatieven maken kans op prijzen en de mogelijkheid om het idee of initiatief een extra impuls te geven.
Onderdeel van het programma van Duurzame Dinsdag is ook de ‘Duurzame Troonrede’. Die wordt dit jaar gehouden door Eva Rovers, schrijver van Nu is het aan ons en mede-oprichter van Bureau Burgerberaad.