Dit jaar verwacht Schiphol een sterke daling van het passagiers- en vrachtvervoer en het aantal vliegtuigbewegingen met naar verwachting tussen de 6% en 10%.

Verantwoord ondernemen
De heer Nijhuis gaf aan verantwoord ondernemen te zien als een integraal onderdeel van de strategie voor de toekomst van Schiphol. Om die reden zal hierin ook het komende jaar geïnvesteerd blijven worden. Zo is in 2008 als onderdeel van het Klimaatplan de Blauwdruk Energie en de Visie Duurzame Mobiliteit opgesteld. Schiphol wil in 2012 voor wat haar eigen activiteiten betreft CO2-neutraal zijn en in 2020 minimaal 20% van de eigen energiebehoefte op een duurzame wijze op de locatie opwekken. Daarnaast wil Schiphol ook de emissies van NOx verminderen en de bereikbaarheid van de luchthaven verbeteren.