De frustratie onder, en over, boeren ontgaat niemand. Als je de afgelopen jaren geen nieuws volgde of je nog nooit een tractor door Den Haag zag crossen, dan wordt het wel duidelijk door de enorme hoeveelheid omgedraaide vlaggen die onze snelwegen markeren. De middelvinger naar het stikstofbeleid vanuit de Nederlandse boerengemeenschap legt een algeheel gevoel van frustratie over ons land. Voor de één is die frustratie gericht op Den Haag, voor de ander richting de vlag omdraaiende boeren. Hoe verdeeld we ook lijken, we trekken allemaal dezelfde conclusie: dit gaat zo niet langer en het moet anders. Gelukkig kan het anders. Het meerjarig programma Duurzame Landbouw met Natuur in de regio Utrecht laat zien dat de overheid, boeren en natuurorganisaties wel degelijk de handen ineen willen slaan om gezamenlijk oplossingen te vinden. Vanuit dit programma worden verschillende verdienmodellen, samenwerkingsvormen en natuur inclusieve maatregelen getest. Dit hoopvolle programma laat zien dat regeneratieve, ofwel natuur inclusieve landbouw, commerciële kansen voor Nederlandse bedrijven met zich meebrengt en zorgt er zo voor dat de transitie naar natuur inclusieve landbouw iets is wat we samen voor elkaar kunnen krijgen, terwijl iedereen er profijt van heeft.

Goed Geboerd

Vanuit het programma Duurzame Landbouw met Natuur worden op 18 januari bedrijven én agrarische ondernemers uitgenodigd om commerciële kansen en samenwerkingsvormen voor een regeneratief landbouw en voedselsysteem te bespreken. Organisaties zoals Soil Heroes, Wij.Land, Groene Hart Streekproducten en MVO Nederland presenteren hoe zij verdienmodellen, gunstig voor bedrijven en agrariërs, ontwikkelden waarmee zij de Nederlandse landbouw verduurzamen.

Regeneratieve landbouw heeft een aantal voordelen waarbij aan alle kanten geprofiteerd kan worden. Het klimaat gaat erop vooruit, bedrijven en boeren kunnen geld verdienen aan de transitie en consumenten krijgen de ethische en duurzame producten waar ze naar zoeken. Samen zorgen alle partijen voor CO2 vermindering, zonder dat dit zorgt voor financiële nadelen. Een aantal pionierende agrariërs en succesvolle bedrijven herstellen al landbouwsystemen en natuurlijk voedsel met verdienmodellen aan de basis. Dit doen ze door middel van regionale inkoop en door authentieke ecosystemen te verkopen.

Een korte keten

Bedrijven die ervoor kiezen om direct hun producten in te kopen bij regeneratieve boeren maken positieve impact doordat ze de keten verkorten. Het verkorten van de keten zorgt ervoor dat natuur inclusieve producten een plek krijgen in onze consumentenmarkt, de vraag naar regeneratieve voedselproductie stijgt, we een klimaatbestendige keten creëren én de deelnemende bedrijven een onderscheidend verhaal kunnen delen met hun stakeholders. Dankzij het verkorten van de keten kan de boer een hogere en eerlijke marge verwachten waardoor hij/zij voldoet aan toekomstig landbouwbeleid op een rendabele manier. Zo leveren inmiddels al 400 boeren via een korte keten producten aan de ZuidAs in Amsterdam.

Authentieke ecosystemen

Een tweede verdienmodel ligt in de vraag naar positieve klimaatacties voor bedrijven en het vermarkten van biodiversiteit. Organisaties zoals Wij.Land en Soil Heroes zijn opgericht om agrariërs te begeleiden in de transitie naar regeneratieve landbouw. Zij monitoren en kwantificeren de milieuwinst als gevolg van regeneratieve landbouw maatregelen zoals koolstofopname (CO2), biodiversiteit en waterhoudend vermogen van de bodem. Dit resulteert in relevante impact rapporten waar bedrijven zich graag aan willen verbinden en waarmee ze hun klimaatdoelen kunnen bereiken. Door ecosysteemdiensten in te kopen kunnen bedrijven op een authentieke manier klimaatdoelen regionaal en binnen hun keten of klantenrelaties behalen, zoals plant-based fastfoodketen Jack Bean laat zien.

De netwerk en inspiratie sessie Goed Geboerd is het moment waarin bedrijven en boeren samen komen. Partijen als Soil Heroes, Wij.Land en Groene Hart Streekproducten inspireren de aanwezige agrariërs en bedrijven met de mogelijkheden. Vervolgens wordt er ter plekke gezocht naar een passende match tussen twee aanwezige partijen, met aan de ene kant een regeneratieve boer en aan de andere kant een bedrijf. Beiden krijgen dan de middelen en begeleiding om een wederzijds rendabele samenwerking te starten.

Ben jij een bedrijf of een agrariër die ook onderdeel wilt zijn van één van deze rendabele oplossingen? Meld je dan aan via bit.ly/goedgeboerd. Goed Geboerd is onderdeel van Programma Duurzame Landbouw met Natuur en georganiseerd in samenwerking met MVO Nederland, Soil Heroes, Wij.Land en Streekproducten ‘t Groene Hart. Het trajectplan Duurzame Landbouw met Natuur wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie in het kader van het plattelands-ontwikkelingsprogramma (POP3) en de provincie Utrecht.