Er is een verscheidenheid aan methoden en technieken (‘tools’) om duurzaamheid te analyseren. De geheel vernieuwde website metenvanduurzaamheid.nl biedt wegwijzers voor het gebruik hiervan. De nieuwe site kan overheden, bedrijven, onderzoekers of burgers helpen om de juiste tool bij hun vraagstelling te kiezen.

Rekenmodellen, keurmerken, scenario’s, kosten-batenanalyses – maar ook monitoring en participatiemethoden zijn allemaal hulpmiddelen in analyses of processen over duurzaamheid. De tools op de site zijn gegroepeerd vanuit verschillende invalshoeken. Een invalshoek is bijvoorbeeld de beleidscyclus. Elke fase van beleid kent een voorkeur voor bepaalde tools. Een andere invalshoek is die van de precieze vraagstelling. Voorafgaand aan elke duurzaamheidsanalyse zou helder moeten zijn wat de vraagstelling is en wat duurzaamheid volgens de vraagsteller is. Deze aanpak helpt bij het formuleren van de juiste vraag.

Op de site vindt de gebruiker omschrijvingen van tools, concrete toepassingen en verwijzingen naar specialistische websites voor bepaalde toolgroepen. Het RIVM zal in samenwerking met aanbieders en gebruikers van tools deze website verder ontwikkelen. De website is op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu enkele jaren geleden samen ontwikkeld door het LEI (Wageningen Universiteit) en RIVM. Het doel is ondersteuning van het Nederlandse duurzaamheidbeleid.