Op het NEVI-PIANOo congres is de publicatie ‘Maatschappelijk verantwoord inkopen doe je zo!’ officieel gepresenteerd. Het boekje toont 7 artikelen met praktijkvoorbeelden waarbij overheidsorganisaties en marktpartijen samen aan duurzame resultaten hebben gewerkt. De publicatie is bedoeld als inspiratiebron voor overheden en ondernemers over de mogelijkheden van MVI.

In totaal zijn 23 experts van overheden en bedrijven geïnterviewd over hun ervaringen met maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Het boekje is officieel gepresenteerd tijdens de debatsessie ‘Lang leve duurzaam inkopen’ en werd aangeboden namens PIANOo en de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Economische Zaken, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Buitenlandse Zaken. Deze 5 departementen zijn verantwoordelijk voor het Plan van Aanpak MVI 2015-2020, waarin onder andere wordt ingezet op het delen van voorbeelden.

Voorwoord staatssecretaris Dijksma

In het voorwoord daagt staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu de lezer uit om van MVI een succes te maken en de samenwerking op te zoeken: ‘U hoeft dit niet alleen te doen, juist niet. Zoek betrokken op, werk samen, leer van elkaar en deel kennis. Verken de grenzen binnen én buiten uw organisatie en laat u inspireren door de opvallende en prachtige voorbeelden in deze publicatie. Ook u kunt het verschil maken. Inkopen met maatschappelijk verantwoorde ambities: dat doe je zo!’

Mooie kansen

Op gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen liggen veel kansen. Rotterdam wist door het toepassen van LCA de betonindustrie te laten innoveren en verlaagde daarmee de milieukosten per betontegel met 50 procent. Ook de waterschappen zijn ambitieus aan de slag met de aanpak Duurzaam GWW, waarbij er veel kansen zijn voor energie- en kostenbesparing en duurzame innovatie.

 

Met het toepassen van de Best Value Procurement heeft het Radboudumc in Nijmegen duurzame, innovatieve en betaalbare bedrijfskleding met een reductie van 98 procent op water en grondgebruik en 50 procent op energie.

Download de publicatie: ‘Maatschappelijk verantwoord inkopen doe je zo!’ (pdf)