De publicatie ‘Circular Buildings: constructing a sustainable future’ van Holland Circular Hotspot is nu digitaal te downloaden. De Engelstalige publicatie onderzoekt hoe concepten uit de circulaire economie kunnen helpen de uitdagingen van de bouwsector aan te pakken en de transitie naar een duurzamere en toekomstbestendige sector te ondersteunen. Daarnaast toont het vele circulaire innovaties en initiatieven uit Nederland.

De publicatie is het resultaat van een samenwerking tussen Holland Circular Hotspot, Transitieteam Circulaire Bouweconomie, Arcadis, Rijkswaterstaat en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Waterstaat.

In het afsluitende hoofdstuk wordt een actieagenda geïntroduceerd, waarin wordt opgeroepen tot internationale samenwerking op het gebied van circulair bouwen. Naast gezamenlijk beleid om prikkels en sancties te creëren, wordt aandacht gevraagd voor het ontwikkelen van gemeenschappelijke normen, meetinstrumenten en samenwerkingsinitiatieven.

Het is van groot belang dat de voortgang op het gebied van circulair bouwen in Nederland aansluit bij de ontwikkelingen in de rest van Europa (en vice versa)” – Prof.dr. Vincent Gruis, voorzitter Transitieteam Circulaire Bouweconomie.

Bouw en constructie: sleutelsector voor het bereiken van een circulaire Nederlandse economie in 2050

In lijn met de ambitieuze doelstellingen van de Nederlandse overheid om in 2050 volledig circulair te zijn, ligt de focus op de bouw- en constructiesector, aangezien deze verantwoordelijk is voor groot materiaal- en watergebruik, afvalproductie en uitstoot van broeikasgassen. Circulariteit wordt als belangrijke sleutel gezien tot het besparen van materialen, het verminderen van emissies en het verbeteren van de financiële en ecologische veerkracht van de bouw. Aangrijpingspunten zijn aanwezig in de hele waardeketen van het gebouw: van circulaire ontwerpstrategieën en bedrijfsmodellen, materiaalinnovatie, circulaire inkoop, tot online marktplatforms en meer.

In het rapport worden in totaal 25 Nederlandse best practices geïntroduceerd, met als doel te inspireren tot verdere ontwikkeling en innovatie binnen en buiten Nederland en kansen te creëren voor koplopers. Door de Nederlandse triple helix-aanpak van samenwerking tussen de publieke sector, de private sector en de academische wereld, ontstaan ​​er continu circulaire innovaties. Circulaire initiatieven zoals de Global Sustainable Enterprise Systems die circulariteit en andere duurzame indicatoren meet, een zelfvoorzienend en toekomstbestendig gebouw voor Holland Casino van ARCADIS en Theo Pauw Groep die hoogwaardige secundaire grondstoffen maakt uit afval.

Circulaire samenwerking tussen Nederland en België

De publicatie werd voor het eerst gepresenteerd tijdens de tweedaagse handelsmissie ‘Duurzame Infra & Circulair Bouwen’ naar België in mei 2022. Freek van Eijk, directeur van Holland Circular Hotspot, overhandigde de publicatie aan Liesje Schreinemacher, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Tijdens de missie deelden ruim 80 Nederlandse en Belgische bedrijven, ondernemers, kennisinstellingen (waaronder TNO en Vito), steden (o.a. Amsterdam, Mechelen en Leuven) en brancheorganisaties (o.a. Bouwend Nederland, Vlaamse Confederatie Bouw) hun inzichten rond circulair bouwen. Het belang van gecoördineerde en op elkaar afgestemde vooruitgang tussen landen werd benadrukt, om te zorgen voor een duurzame beweging naar circulariteit.

“Door Fact & Figures en inzichten van kennisinstellingen te delen, geleerde lessen van overheden uit te wisselen en anderen te inspireren met best practices van bedrijven, kunnen we tijd besparen en sneller schalen. Klimaatverandering, de pandemie en de oorlog in Oekraïne hebben ons nog meer bewust gemaakt van de urgentie” –  Freek van Eijk, directeur Holland Circular Hotspot.