In februari 2020 is het NortH2-consortium van bedrijven gestart met als doel in Noord Nederland een sterke basis voor groene waterstof te ontwikkelen voor Noordwest-Europa. Partners in het NortH2-project zijn Shell, Gasunie en Groningen Seaports. En nu ook RWE: Het  energiebedrijf zal zijn brede expertise op het gebied van duurzame energie en waterstof  inbrengen in het project. Met Equinor heeft zich nog een andere internationale energie speler aangesloten bij NortH2. 

De NortH2-partners willen gezamenlijk een systeem van offshore windparken, elektrolysers,  gasopslag en pijpleidingen ontwikkelen om groene waterstof te leveren aan industriële  clusters in Noordwest-Europa. Het doel is om in 2030 een productiecapaciteit van 4 gigawatt  (GW) te hebben ontwikkeld. NortH2 kan dus een belangrijke rol spelen bij het bereiken van de  EU-doelstelling om in 2030 in heel Europa ten minste 40 GW aan elektrolysers voor waterstof  te installeren. In 2040 zal de capaciteit van NortH2 naar verwachting groeien tot meer dan  10 gigawatt – genoeg om 1 miljoen ton groene waterstof per jaar te produceren. Dit leidt tot  een reductie van 8 tot 10 miljoen ton CO2 per jaar. 

Roger Miesen, CEO van RWE Generation: “NortH2 is één van de meest ambitieuze waterstofprojecten in Europa. Als nieuwe partner  zal RWE zijn brede expertise inbrengen om een krachtige ontwikkeling voor groene waterstof  in Noord-Nederland te creëren. Wij zijn de op één na grootste exploitant van offshore  windparken ter wereld en hebben ervaring op het gebied van elektrolysers: dit maakt ons de  ideale partner voor NortH2″.

Samen met de NortH2-partners werkt RWE tot in 2021 verder aan een het afronden van een  haalbaarheidsstudie. Bij positieve resultaten, kunnen de eerste ontwikkelactiviteiten in de  tweede helft van 2021 beginnen. 

Met RWE heeft het NortH2-consortium een partner gekregen die actief is in de gehele  waardeketen voor groene waterstof: RWE Renewables – de nummer twee in de wereld op het gebied van offshore windenergie – kan schone elektriciteit leveren voor de productie van  waterstof. RWE Generation heeft de kennis in huis om groene waterstof te produceren. RWE  Gas Storage kan waterstof opslaan in zijn faciliteiten voor gasopslag en het  energiehandelsbedrijf RWE Supply & Trading kan de brandstof leveren aan industriële klanten. 

RWE werkt al aan zo’n dertig waterstofprojecten in Nederland, Duitsland en het Verenigd  Koninkrijk. In Nederland zijn dit Eemshydrogen en FUREC. Eemshydrogen wil in de Eemshaven  een 50 MW elektrolyser ontwikkelen, die de lokale chemische industrie zal helpen haar  processen te decarboniseren. FUREC gaat over de productie van waterstof uit afvalstromen in  de regio Limburg. GET H2 is het grootste waterstofproject in Duitsland. Het heeft als doel het  eerste vrij toegankelijke waterstofnetwerk in het land te realiseren, met een schaalbare,  industriële productie van groene waterstof. Onder de noemer GET H2 is RWE van plan om in  Lingen de grootste elektrolyser van Duitsland te bouwen, met een capaciteit van 100 MW. Het  elektrolysevermogen in Lingen kan worden uitgebreid met 2 GW. RWE is ook partner in het  AquaVentus-project voor de kust van Helgoland in de Duitse Noordzee. AquaVentus wil  waterstof produceren met behulp van offshore windenergie, waarbij het eiland Heligoland als  centraal knooppunt fungeert. In het Verenigd Koninkrijk werkt RWE samen met partners in  industriële clusters om te onderzoeken hoe de bestaande waterstofinfrastructuur kan worden  gebruikt. 

Roger Miesen, CEO van RWE Generation, benadrukt: “Een project als NortH2, dat groene  waterstof produceert om de industrie te decarboniseren, kan bijdragen aan het behalen van  de Nederlandse en Europese klimaatdoelstellingen voor 2030 en aan de uitvoering van het  Akkoord van Parijs. Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat zich in Europa snel een  waterstofmarkt kan ontwikkelen.”