In Nederland zijn we sterk in recyclen. Toch gaat een groot deel van de complexe reststromen nog linea recta de verbrandingsovens in. Denk bijvoorbeeld aan de enorme hoeveelheid gebruikte fastfoodverpakkingen, die in coronatijd alleen maar is toegenomen. Omdat het materiaal vervuild is, mag het niet bij het oud papier en belandt het bij het restafval. Voor dit soort afvalstromen is er nu een duurzame oplossing. Met innovatieve technieken ontsluit Recell Group de cellulose uit het verpakkingsmateriaal. Het teruggewonnen deel kan na bewerking dienen als nieuwe grondstof in tal van toepassingen.

Recell Group is een jong bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het ontsluiten van complexe reststromen. Dankzij speciale technieken is het mogelijk om de cellulose uit diverse reststromen te verkrijgen. Niet alleen uit pizzadozen en andere (papieren) fastfoodverpakkingen, maar ook uit bijvoorbeeld luiers, gipsplaten of uit toiletpapier afkomstig van rioolwaterzuiveringen. De technologie van Recell heeft als bijkomend voordeel dat naast cellulose ook andere reststoffen kans maken om opnieuw toegepast te worden.

Van afval naar nieuwe producten

Recell bedient de gehele keten: van het ontsluiten van cellulose uit de reststroom tot en met de producent die de herwonnen en opgewerkte cellulose (ook wel tertiaire cellulose genoemd) toepast in zijn producten. Die producten zijn zeer divers. Tot nu toe is de teruggewonnen en opgewerkte cellulose bijvoorbeeld gebruikt in de infrasector, o.a. voor fietspaden en dijkversteviging. Het voegt ook goede eigenschappen toe aan biocomposieten – waarvan de toepassingen vrijwel oneindig lijken. Dat gaat van boombescherming en bloempotjes tot picknickbanken, gevelpanelen en bermpaaltjes. Daarnaast is op de Floriade in Almere een voorbeeld te zien van tertiaire cellulose die verwerkt is in 3D-printpasta. Hiermee is door de circulaire en biobased designstudio Omlab een constructief sterke wand geprint voor ‘The Exploded View Beyond Building’, een huis van de toekomst. Ten slotte vindt glucose uit de teruggewonnen cellulose ook zijn weg richting ‘groene’ basischemie, waar men het gebruikt in bijvoorbeeld verf en schoonmaakmiddelen.

Proef op de som

Om te bepalen of reststromen met cellulosecomponent geschikt zijn voor terugwinning en verdere verwerking, kunnen bedrijven – en dat hoeven niet per se afvalverwerkers te zijn – hun materiaal laten testen. Zo’n analyse maakt inzichtelijk welke percentages van het afval kunnen worden omgezet naar tertiaire cellulose en daarmee in aanmerking komen voor hergebruik. In veel gevallen zit er waarde in een reststroom met cellulosecomponent, wat leidt tot een gezonde businesscase. Met deze innovatieve techniek hoopt Recell Group hele bedrijfsketens mee te nemen in de ambitie om te komen tot een circulaire economie.