Kirkman Company, YSE en Dialogue maken vandaag bekend dat zij samen verder gaan onder de naam Kyden. Door de krachten te bundelen verwachten de oprichters een nog grotere impact te kunnen maken. Kyden heeft als missie om de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen. De deels B Corp-gecertificeerde ondernemingen hebben de expertise in huis om organisaties versneld te transformeren op ESG- gerelateerde thema’s (Environmental, Social en Governance). Het is de ambitie van Kyden om als ESG-specialist een prominente positie op de Europese markt te veroveren. Investeerder FIELDS Group, met vestigingen in Amsterdam en München, is toegetreden als aandeelhouder.

Full-service ESG-dienstverlener

Kirkman Company, YSE en Dialogue zijn gevestigde namen binnen hun specifieke vakgebieden en expertises. Organisatieadviesbureau Kirkman Company zorgt al 23 jaar voor succesvolle transformaties van organisaties om zo hun doelstellingen in harmonie met de mens, de samenleving en de natuur te realiseren. YSE helpt organisaties met veranderen, vernieuwen en versnellen door de interim-inzet van young professionals via werving, selectie, training en coaching. Dialogue is een advies- en opleidingsbureau gespecialiseerd in training, mediation, coaching en intervisie. Het is haar missie om duurzame organisaties te ontwikkelen door mensen en teams in de organisaties te versterken en om dialoog de norm in de samenleving te laten zijn.

De drie organisaties werken al langere tijd nauw samen. Het bundelen van de krachten in Kyden is hiermee een logische vervolgstap, waarmee een unieke full-service ESG-dienstverlener ontstaat.
Kyden biedt diensten aan binnen de volgende drie domeinen: consultancy & transformatie, educatie & talent en technologie &  data. Het executive team wordt gevormd door Harry de Haas (Dialogue), Stefanie van de Griendt (YSE), Roy Klaassen (Kirkman Company) en Joris van Gils (FIELDS). De non- executives worden Monique van de Griendt (eigenaar Dialogue), Erik van der Meulen en Han Hendriks (mede-eigenaren Kirkman Company en YSE).

Handrem moet eraf

Roy Klaassen, lid van het executive team van Kyden, ziet de versnelde transitie naar een duurzame samenleving als de belangrijkste uitdaging van onze tijd. “Organisaties zijn allemaal, in meer of mindere mate, bezig met richtlijnen rond milieu, sociale omstandigheden en bestuur. Er gebeurt gelukkig al veel om de positieve impact op mens en planeet te vergroten maar het tempo moet en kan omhoog. De handrem moet eraf. Vanwege ingrijpende veranderingen op het gebied van milieu-, sociale en governance-eisen en een toenemende intrinsieke motivatie vanuit consumenten, medewerkers en bestuurders, begeleiden we bedrijven binnen alle lagen in de organisatie naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Bij Kyden geloven we in de positieve veranderkracht van individuen en teams om zowel afzonderlijke organisaties als gehele ecosystemen beter te laten presteren.”

Marktpositie verstevigen

Om de positionering en groei van Kyden als toonaangevende ESG-speler te versnellen, treedt investeerder FIELDS Group toe als aandeelhouder. Kyden bestaat vanaf de lancering uit zo’n 175 medewerkers, waarmee het zich als een full-service dienstverlener binnen het groeiende ESG-domein positioneert. Kyden gaat daarnaast actief op zoek naar bedrijven die binnen haar strategie passen om de marktpositie verder te verstevigen en een grotere impact te maken. Het bedrijf heeft daarbij de ambitie om op Europees niveau een prominente speler in het ESG-domein te worden en de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen. De merken Kirkman Company, YSE (inclusief de labels SKLLS en Connectors) en Dialogue blijven voorlopig naast Kyden bestaan. Op termijn gaan deze merken op in de nieuwe onderneming.

Foto: het MT van Kyden