Vandaag lanceert Núna Energy. Núna Energy is een energie- ontwikkelaar die de verduurzaming van gebouwen, gebieden en bedrijventerreinen begeleidt door lokaal geïntegreerde energiesystemen te ontwikkelen.

Energie-experts en pioniers in de energietransitie zijn Núna Energy gestart met de ambitie om vastgoedontwikkelaars – en eigenaren, zoals -beleggers en woningcorporaties te helpen met een aanpak die zich niet alleen richt op het technische aspect van de energietransitie, maar waarbij ook op financieel, juridisch en organisatorisch niveau wordt meegedacht. ‘De transitie kan overweldigend zijn, wij pleiten voor een stapsgewijze aanpak. Ontwikkelingen volgen elkaar snel op, het is belangrijk om vooral te beginnen.

Verduurzaming vereist adaptieve ontwikkeling’, aldus Martijn van Lier, energie- ontwikkelaar bij Núna Energy.  Samen met een team van experts zet hij zich in voor de ontwikkeling van lokale integrale energiesystemen. “Verduurzaming is een constante ontwikkeling en dat maakt dat sommige mensen de neiging hebben om te wachten uit angst dat er iets wordt geplaatst dat later aangepast of vervangen moet worden. Núna betekent in het IJslands ‘Nu’, wij pleiten ervoor nu te beginnen met de realisatie van de energietransitie omdat je daarmee altijd meer bespaart dan wanneer je niets doet en blijft hangen in visies en plannen. Verduurzaming vraagt dat je steeds vooruit durft te kijken om vanuit daar terug te redeneren. We gaan stapsgewijs te werk, zodat het behapbaar is en je direct kunt starten. De brede ervaring van de experts binnen Núna Energy maakt dat we de kennis van nu kunnen combineren met de mogelijkheden van morgen,” aldus Martijn van Lier.

Lokaal geïntegreerde systemen voorkomen netcongestie

Núna Energy ziet de verduurzaming van gebouwen, gebieden en bedrijventerreinen in een breed perspectief. Een groot deel van de energievraag gaat elektrificeren, zowel technische processen, warmte als mobiliteit. Daarom vereist verduurzaming een integrale koppeling van de verschillende grote energievragers op lokaal niveau. Martijn van Lier: “Waar in het verleden energievraag en – opwek op centraal niveau werd afgestemd, moet duurzame energie-opwek en elektrificatie in de nabije toekomst ook lokaal gebeuren. Het is van belang dat zo veel mogelijk stroom gebruikt wordt of lokaal wordt opgeslagen op momenten dat de vraag naar stroom laag is en/of op momenten dat er veel aanbod is van groene stroom in het gebied of op het stroomnet.” Hierdoor kan overbelasting van het net worden tegengegaan door het moment van verbruik meer te spreiden over de dag. Systemen kunnen op grotere schaal met elkaar gaan samenwerken en aan elkaar gekoppeld worden om het probleem van netcongestie te omzeilen. Ook blijft hierdoor het energiesysteem betaalbaar, omdat stroom dan zo veel mogelijk gebruikt wordt als er veel aanbod is van groene stroom en dan is meestal de prijs het laagst.

Núna Energy is op een missie

Gerwin Hop, één van de oprichters van Núna Energy: “Vandaag de dag betalen we met z’n allen een hoge prijs voor onze energie. Het móet anders. Núna Energy wil de grenzen verleggen van wat mogelijk is en de energietransitie zo haalbaar mogelijk maken. Als partner blijft Núna Energy gedurende het gehele proces meekijken naar de beschikbare opties en als er nieuwe stappen gezet kunnen worden, pakken we dat op, samen met de klant. Het meest ideale systeem is namelijk zo ingewikkeld, dat het vaak niet in zijn geheel uitvoerbaar is. En daarnaast is het meest ideale systeem van vandaag, wellicht anders dan dat van morgen. Door nu kleine stappen te zetten, werken we toe naar energie waar uiteindelijk onze aarde én de mensen niet de prijs voor hoeven te betalen.”