Distro Energy, een scale-up van Havenbedrijf Rotterdam, gaat samenwerken met Platform Zero, dat zich toelegt op het versnellen van de groei van bedrijven die actief zijn in de klimaattechnologie. Beide bedrijven willen hiermee het potentieel verkennen voor een gezamenlijk energiesysteem dat gebruik maakt van nieuwe energieoplossingen en toepassingsgebieden, zoals scheepvaart, mobiliteit en waterstof.  

Het doel is om in 2026 een emissie- en kostenneutraal energienetwerk te bouwen. Dit netwerk zal duurzame energieproductie en flexibiliteitsinstrumenten omvatten. Er zullen ook mogelijkheden voor energiebeheersystemen worden ingebouwd om ervoor te zorgen dat gebruikers hun productie-, verbruiks- en opslagmiddelen optimaal kunnen gebruiken. Het slim delen en verhandelen van energie zal de energiekosten drukken, de volatiliteit onder controle houden en de netcongestie verminderen.

De samenwerking omvat het analyseren van vraag- en aanbodmogelijkheden en opslagopties, het zoeken van samenwerking met energieleveranciers en aanbieders van oplossingen en het actief communiceren van inzichten.

De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf van Rotterdam, de belangrijkste partners van Platform Zero en Distro Energy, zetten zich in om de energietransitie te versnellen door een geïntegreerde elektrificatiestrategie te implementeren die gericht is op de groei van lokale hernieuwbare productie, verbruik en opslag. Deze strategie wordt uitgevoerd in het Rotterdam Makers District.

Dit gebied ontwikkelt zich snel tot een centrum voor innovatie op het gebied van klimaat, energie, maritiem, mobiliteit en circulariteitstechnologie. Naast het dienen als productielocatie voor hardware die de transitie aandrijft, zal het ook dienen als een showcasegebied voor energie en klimaattech-innovaties die inspirerend en educatief zijn voor zakelijke vernieuwers, burgers, onderzoekers en studenten.

“Met de ambitie om de energietransitie te versnellen door groene energie te stimuleren, past Distro volledig in de missie van Platform Zero”, zegt Mare Straetmans, medeoprichter van Platform Zero.

Op de foto: links Mare Straetmans (medeoprichter Platform Zero) en rechts Tim de Knegt (CEO Distro Energy).