Het Rotterdams Klimaatakkoord wordt aangevuld met zes zogenoemde klimaatdeals, dat maakten de voorzitters van de Rotterdamse klimaattafels op 8 oktober bekend op een digitale bijeenkomst. Het totaal aantal klimaatdeals groeit daarmee van 49 naar 55. De nieuwe deals gaan onder andere over het verduurzamen van veertig bedrijventerreinen, het realiseren van negentig buurtzonnecentrales op grote daken en over duurzaam woon-werkverkeer voor werknemers van grote Rotterdamse bedrijven.

Alice Krekt, voorzitter van de Klimaattafel Haven & Industrie en programmadirecteur Deltalinqs Climate Program: “Wij zijn blij met deze aanvullende deals. Het afgelopen jaar is de Rotterdamse CO2-uitstoot al fors gedaald. Met deze nieuwe deals, de juiste middelen en inzet van ons allemaal, komt het realiseren van de gestelde klimaatdoelen stap voor stap dichterbij.

Klimaatdeals

Het Rotterdams Klimaatakkoord werd vorig jaar gesloten tussen de gemeente en meer dan honderd Rotterdamse bedrijven en maatschappelijke organisaties. De bedrijven werken samen aan vijf Rotterdamse klimaattafels om invulling te geven aan 49 klimaatdeals. Daar zijn er nu dus zes bijgekomen. Doel van het akkoord is binnen tien jaar de uitstoot van CO2 te halveren en Rotterdam voor te bereiden op een klimaatneutrale toekomst.

C40

De duurzame prestaties van Rotterdam blijven ook internationaal niet onopgemerkt. Het wereldwijde klimaatnetwerk C40 roemde Rotterdam vorige week nog om zijn voortvarende klimaataanpak en noemde de stad een voorbeeld voor andere steden wereldwijd. Het netwerk onderwierp Rotterdam aan een strenge toets en kwam tot de conclusie dat de stad voldoet aan alle eisen uit het Klimaatakkoord van Parijs.

Foto: Deltalinqs