De Engelstalige bacheloropleiding Global Sustainability Science van de Universiteit Utrecht gaat in september van start en is enorm populair. Tijdens het driejarige programma leren studenten het duurzaamheidsvraagstuk vanuit verschillende disciplines en met internationale invalshoek te bekijken.

Gezamenlijke oplossingen

Wat is het effect van klimaatverandering op de beschikbaarheid van water en op ecosystemen? Hoe kunnen we duurzaam omgaan met onze energie en grondstoffen? Hoe voer je dat soort grote beslissingen door in beleid en wat voor effect heeft duurzame ontwikkeling op het bedrijfsleven? Studenten van over de hele wereld hebben zich aangemeld om gezamenlijk oplossingen te bedenken voor dit soort vraagstukken.

Lokaal, regionaal en mondiaal

Tijdens de nieuwe Engelstalige bachelor Global Sustainability Science kijken studenten naar  de interactie tussen mens en natuur op lokaal, regionaal en mondiaal niveau. De opleiding biedt een uitstekende balans tussen bèta- en gammavakken, en is daarmee een goede afspiegeling van het Copernicus Institute of Sustainable Development, het onderzoeksinstituut dat de opleiding faciliteert.

Duurzaamheid is positiever

In de bachelors die ten grondslag liggen aan de opleiding, Milieu-maatschappijwetenschappen en Milieu-natuurwetenschappen, stond milieu centraal. “Van scholieren leerden we dat ze zich meer aangesproken voelen door ‘duurzaamheid’ dan door ‘milieu’”, vertelt onderwijsdirecteur dr. Margien Bootsma. “Bij dat laatste denken ze aan luchtverontreiniging, bodemverontreiniging, met andere woorden aan problemen. Duurzaamheid is positiever, dat associëren ze met het zoeken naar oplossingen. Scholieren voelen zich bovendien aangesproken door samenwerking, interdisciplinariteit, wat aansluit bij de manier van werken in het Copernicus Institute.”

Een internationaal karakter

Duurzame ontwikkeling is bij uitstek een internationaal onderwerp. Bootsma vervolgt: “Van het masterprogramma Sustainable Development weten we welke dynamiek je krijgt met een internationaal samengestelde studentengroep. Dat is heel stimulerend.”

Omdat de vraagstukken rondom duurzaamheid een internationaal karakter kennen, is besloten om de opleiding in het Engels aan te bieden. De cursussen in het nieuwe programma richten zich dan ook deels op wereldwijde vraagstukken. De universiteit is van plan samen te werken met buitenlandse partneruniversiteiten om derdejaars studenten min of meer kant-en-klaar pakketten aan te bieden. En een belangrijk deel van de nieuwe docenten is niet-Nederlands, en veel van de bestaande docenten hebben langdurig in het buitenland gewoond en gewerkt.

Een enthousiaste en diverse groep

Uit de hoeveelheid aanmeldingen blijkt dat de aanpak van deze nieuwe bachelor werkt. Zowel bij Nederlandse als bij internationale studenten. Bootsma verheugt is op de introductie in september: “Het lijkt me heel leuk om de groep dan te zien en te verwelkomen. Ik heb bij de matching al veel mensen ontmoet en verwacht een zeer enthousiaste en diverse groep.”

Sustainability Universiteit Utrecht

Door haar expertise op het gebied van Sustainability te bundelen, ontwikkelt de Universiteit Utrecht integrale oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken en draagt zij bij aan een betere toekomst voor volgende generaties. Dit thema verbindt het excellente Utrechtse duurzaamheidsonderzoek uit de alfa-, bèta- en gammawetenschappen. De focus ligt op water, energie en een gezonde leefomgeving. Sustainability is een van de vier strategische onderzoeksthema’s van de Universiteit Utrecht.

Meer informatie over het onderzoeksthema Sustainability