Nederland krijgt voor het eerst een programma voor wetenschappelijk onderzoek naar het winstgevend maken van duurzame businessmodellen. Het programma wordt opgezet door De Groene Zaak, Het Groene Brein en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO). Partijen willen met dit programma de ontwikkeling van duurzaam ondernemen in Nederland fors versnellen. Er wordt gestreefd naar een onderzoeksbudget van tenminste twee miljoen gedurende vier jaar. 

Het programma is een gezamenlijk initiatief van ondernemersvereniging De Groene Zaak, wetenschapsnetwerk Het Groene Brein en NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Om bedrijfsactiviteiten te verduurzamen zijn ondernemingen op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking en andere manieren om waarde te creëren, bijvoorbeeld door reststromen winstgevend maken en grondstoffen circulair in te zetten. Doel van het onderzoeksprogramma is om nieuwe kennis over deze processen en de benodigde businessmodellen te ontwikkelen en ten goede te laten komen aan de praktijk van koplopende bedrijven en overheden. 

Volgens De Groene Zaak-directeur Marga Hoek moeten ondernemingen die duurzaam ondernemen vele aspecten tegelijk innoveren en is er bovendien vaak sprake van hogere risico’s en investeringen. Hoek: “Daarom komen veel duurzame businesscases niet van de grond, of niet tot echte opschaling. Juist die opschaling biedt enorme kansen en maakt dat onze maatschappij als geheel van de winst van economische verduurzaming profiteert. Wij denken dat een slimme koppeling van verschillende wetenschappelijke disciplines en ambitieuze ondernemingen het ontwikkelen van winstgevende duurzame businesscases drastisch kan versnellen.”

Toepassing in de praktijk

Volgens hoogleraar Innovatiewetenschappen en Het Groene Brein-lid Marko Hekkert (Universiteit Utrecht) zijn ondernemingen nu aan het experimenteren met duurzame innovaties, producten en productieprocessen. De academische wereld doet ondertussen met wetenschappelijk onderzoek snel kennis op over wat wel en niet werkt op dit terrein. De aansluiting kan volgens hem echter beter. Hekkert: “Door dit onderzoeksprogramma wordt de hoognodige samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van duurzaamheid en business versneld. Ook worden diverse wetenschappelijke disciplines, zoals bedrijfseconomie, rechten en technologie met elkaar verbonden op een manier die toepassing in de praktijk van ondernemingen direct mogelijk maakt.” 

Sleutelrol bedrijfsleven

In het onderzoeksprogramma worden kwalitatief sterke wetenschappelijke onderzoeksvoorstellen gematcht met concrete vragen uit het bedrijfsleven. Bedrijven die meedoen en mee-investeren denken mee over de te onderzoeken vragen en geven mee invulling aan het onderzoeksprogramma. Op basis daarvan opent NWO een zogenoemde call, waar wetenschappers onderzoeksvoorstellen voor het onderzoeksprogramma in kunnen dienen. NWO selecteert vervolgens de beste onderzoeksvoorstellen.

Het onderzoeksprogramma zal gezamenlijk door NWO en het bedrijfsleven en overheden gefinancierd worden. De Groene Zaak en Het Groene Brein gaan op korte termijn partijen benaderen om het onderzoeksprogramma verder uit te werken en om medefinanciering te realiseren. 

Voor meer informatie: Antoine Heideveld, programmamanager Het Groene Brein

M 06 46 444 500

a.heideveld@hetgroenebrein.nl

Edwin Hubers, beleidsmedewerker Maatschappij- en Gedragswetenschappen

M 06 10 31 53 82

e.hubers@nwo.nl