De Europese Unie kent 5 miljoen euro toe aan het take-off-project om de luchtvaartsector te helpen met het behalen van de eu-klimaatdoelstellingen voor 2050. De luchtvaart is een van de meest uitdagende sectoren als het gaat om het terugdringen van de CO2-uitstoot. Een van de redenen daarvoor is dat gangbare alternatieven, zoals elektrificatie of waterstofaandrijving, de komende decennia naar verwachting geen geschikt substituut zullen vormen voor kerosine voor langeafstandsvluchten. Duurzame vliegtuigbrandstof (sustainable aviation fuel, SAF), vervaardigd uit niet-fossiele grondstoffen, is de enige aanpak die de broeikasgasemissies van de luchtvaart aanzienlijk kan verminderen op korte termijn. 

 Het EU-project ‘Take-Off: Production of synthetic renewable aviation fuel from CO2 and H2‘, dat in januari 2021 van start is gegaan, zal in de komende 4 jaar een gedetailleerd beeld opleveren van de technische, ecologische en economische prestaties van hun veelbelovende productieproces van power-to-liquid SAF. Dit project zal bijdragen aan het verkleinen van de koolstofvoetafdruk van de luchtvaart en het bereiken van verschillende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s 7, 9 en 13).

Take-Off zal de ontwikkeling en industriële validering van de volledige technologieketen van COtot SAF mogelijk maken. Deze technologieroute beoogt een zeer innovatief proces op te leveren dat SAF produceert tegen lagere kosten en met een hogere energie-efficiëntie in vergelijking met andere “power-to-liquid”-alternatieven.

De “Take-Off”-route bestaat uit het afvangen van COuit industriële rookgassen, dat met waterstof uit duurzame elektriciteit reageert en zo lichte olefinen produceert. Deze lichte olefinen worden vervolgens chemisch omgezet tot synthetische kerosine (SAF). Alle innovatieve stappen in de opwaardering van COzullen worden gedemonstreerd onder industrieel relevante omstandigheden.

Het door TNO geleide projectconsortium bestaat uit partners uit de volledige technologieketen, zoals een toonaangevende energieleverancier (RWE Power), een bedrijf dat energie- en energieoplossingen levert (Mitsubishi Power Europe), interdisciplinaire onderzoeksinstellingen (TNO, CNRS, RWTH, SDU), ontwerp- en engineeringbedrijven (AKEU, FEV) en de Europese vereniging die de Carbon Capture and Utilisation (CCU)-gemeenschap in Europa vertegenwoordigt (COValue Europe).

SkyNRG, pionier en wereldleider op het gebied van duurzame SAF, is erbij betrokken om de kwaliteit van de brandstof te analyseren en verslag uit te brengen over de geschiktheid ervan voor gebruik in vliegtuigen. Er is een sterke adviesraad samengesteld met belangrijke spelers uit de luchtvaartindustrie en grote olie- en gasbedrijven om het projectconsortium te ondersteunen, het onderzoek te begeleiden en ervoor te zorgen dat de geleerde lessen worden benut.

PROF.DR.ING. EARL GOETHEER, PRINCIPAL SCIENTIST BIJ TNO: “Take-Off zal een volgende stap opleveren in de ontwikkeling om COop een efficiënte manier om te zetten in duurzame vliegtuigbrandstof, waardoor vliegen in de toekomst CO2-neutraal wordt. Take-Off heeft de knapste koppen in Europa verzameld om samen aan deze uitdaging te werken en de technisch-economische en milieuverdiensten van zijn methodologie te kunnen aantonen.”

MISHA VALK, HEAD OF FUTURE FUELS BIJ SKYNRG: “Wij steunen de diversificatie van technologieën voor duurzame vliegtuigbrandstof (SAF), vooral als COals grondstof wordt gebruikt. Wij geloven dat dit een veelbelovende weg is. We zijn er trots op bij te dragen aan het Take-Off-project door het ter beschikking stellen van onze kennis en meer dan 10 jaar ervaring met SAF.”

TILMAN BECHTHOLD, VICE PRESIDENT RESEARCH AND DEVELOPMENT BIJ RWE POWER: “Take-Off is een belangrijke stap in de productie van duurzame vliegtuigbrandstof uit gerecyclede COen hernieuwbare elektrische energie. De Take-Off demonstrator in RWE’s Innovation Center in Niederaussem is een mijlpaal op weg naar commercialisering van de technologie en biedt een blauwdruk voor sectorkoppeling en het tegengaan van klimaatverandering.”

DR CHRISTIAN KUHR, PROJECT MANAGER BIJ MITSUBISHI POWER EUROPE: “Door partner van het project te zijn, kunnen wij onze knowhow inbrengen om de luchtvaartindustrie op lange termijn richting van emissievrije technologie te sturen. Dit is waar wij ons als bedrijf voor inzetten