Wat is er nodig om echte verandering in de richting van duurzaamheid in de internationale handel te bewerkstelligen? Een decennium geleden begon IDH, Initiatief Duurzame Handel samenwerking te organiseren tussen bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties om gezamenlijk te werken aan de 2030 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de Verenigde Naties. Tien jaar later organiseert IDH in 12 handelsketens, zoals koffie, thee, cacao en textiel, publiek private samenwerking tussen 600 partijen in ruim 30 landen; tussen mensen met macht om veranderingen aan te sturen én experts met de kennis om ze uit te voeren. Het nieuwe boek ‘Collaborative Transformation’ distilleert de inzichten van IDH en presenteert 5 dimensies die essentieel zijn voor belanghebbenden om aandacht te schenken aan duurzaamheid. 

Samen met haar partners heeft IDH de afgelopen 10 jaar de art of collaborative transformation doorgemaakt, waarbij we kennis verzamelden over wat werkt en wat niet mag veranderen binnen de complexiteit van internationale handel. Het nieuwe boek ‘Collaborative Transformation’ distilleert onze inzichten en presenteert 5 dimensies die essentieel zijn voor belanghebbenden om aandacht te schenken aan duurzaamheid. Om deze complexiteit op te splitsen en te concretiseren, geven we voorbeelden uit onze samenwerkingsverbanden vanuit verschillende sectoren: van katoen tot thee tot cacao. We laten zien dat gezamenlijke transformaties niet alleen mogelijk zijn: ze vormen de sleutel tot onze gedeelde toekomst.

“Collaborative Transformation” is geschreven door de uitvoerend directeur van IDH – Joost Oorthuizen, consultant, onderzoeker en docent – Hans Vermaak, IDH senior manager van Learning and Impact-onderzoek – Carla Romeu Dalmau en IDH programmamanager – Elea Papaemmanuel. Christiana Figueres schreef het voorwoord, waarin zij aangeeft: “Dit boek is een prachtig voorbeeld van koppig optimisme. Het presenteert een intrigerend model voor het mogelijk maken van duurzaamheidstransities in internationale waardeketens gebaseerd op 5 zorgvuldig opgehelderde onderliggende dimensies. Het model wordt aangevuld met handige voorbeelden uit IDH’s ervaring bij het faciliteren van transities naar duurzaamheid. De conceptuele analyse is echter niet beperkt tot handel en kan worden toegepast op andere complexe kwesties die ook caleidoscopisch van aard zijn.”

Download hier uw e-boek.