Steeds meer diervoederbedrijven in Europa gaan soja inkopen die voldoet aan minimumeisen voor duurzaamheid. Nevedi is bijzonder verheugd over de lancering van de Soy Sourcing Guidelines van de Europese koepelorganisatie FEFAC, vandaag in Brussel. De richtlijnen geven een aanbeveling voor een ‘basisniveau’ voor de inkoop van soja, daar waar de marktvraag naar verantwoorde soja niet aanwezig of nog beperkt is.  In de praktijk betekent dit dat de soja niet afkomstig mag zijn van illegaal ontbost gebied en geteeld moet worden onder verantwoorde arbeids- en milieuomstandigheden. Voor alle importsoja gebruikt door Nederlandse diervoederbedrijven is dat al sinds dit jaar het geval.

De FEFAC-guidelines omvatten zes criteria, gericht op naleving van de wet, verantwoorde omgang met het milieu, goede landbouwpraktijken, bescherming van sociale relaties, het eerbiedigen van landrechten en verantwoorde arbeidsomstandigheden.

Ontwikkeling cruciaal
Voor de Nederlandse diervoederindustrie is de ontwikkeling cruciaal, stelt Nevedi-directeur Henk Flipsen. “De FEFAC-richtlijnen zullen in andere EU-landen zorgen voor meer besef van de noodzaak duurzamere soja in te kopen. De Nederlandse branche kan daarvan profiteren, omdat we voorop lopen.” Tegelijkertijd hebben Nederlandse bedrijven er volgens Flipsen baat bij dat het Europese speelveld meer gelijk wordt getrokken. “Dit zorgt ervoor dat ook het aandeel RTRS-gecertificeerde soja zal toenemen. En bij een grotere vraag naar  verantwoorde soja, wordt het voor telers en handelshuizen in met name Zuid-Amerika interessant om er grootschalig in te investeren.”

Nevedi-convenant
De Nederlandse diervoederindustrie importeert op jaarbasis circa 1,8 miljoen ton sojameel en –schroot. Ongeveer een derde hiervan is voor de productie van vlees, zuivel en eieren voor de Nederlandse markt. Naar verwachting wordt deze soja in 2015 RTRS-gecertificeerd. Voor het resterende deel, waar geen marktvraag naar verantwoorde soja is, golden al minimumeisen voor de inkoop. De Nevedi-leden sloten hiertoe vorig jaar oktober een convenant. Soja bevat kwalitatief hoogwaardig eiwit en is zeer geschikt als eiwitbron voor mens en dier. De hoge eiwitopbrengst per hectare bij de teelt en de goede vetzuursamenstelling zorgt ervoor dat soja voor gebruik in diervoeders een gunstige prijs-kwaliteitverhouding heeft ten opzichte van andere eiwitbronnen.