De Europese Commissie is verheugd over de definitieve goedkeuring van de wet betreffende de Net-Zero Industry Act (NZIA) vandaag, die de EU op het goede spoor zet om haar binnenlandse productiecapaciteit van belangrijke schone technologieën te versterken. Door een uniform en voorspelbaar bedrijfsklimaat voor de sector van de schone technologieproductie te creëren, zal de NZIA het concurrentievermogen en de veerkracht van de industriële basis van de EU vergroten en het scheppen van kwaliteitsbanen en geschoolde arbeidskrachten ondersteunen.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zei: “Met de Net-Zero Industry Act beschikt de EU nu over een regelgevingskader dat ons in staat stelt de productie van schone technologieën snel op te schalen. De wet schept de beste voorwaarden voor de sectoren die van cruciaal belang zijn om tegen 2050 netto-nul te bereiken. De vraag groeit in Europa en wereldwijd, en we zijn nu in staat om aan een groter deel van deze vraag te voldoen met Europees aanbod.”

Door de binnenlandse productie van net-nul-technologieën in de EU te stimuleren, verkleint het NZIA het risico dat we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen vervangen door technologische afhankelijkheid van externe actoren. Dit zal er op zijn beurt toe bijdragen dat ons energiesysteem schoner en veiliger wordt, met betaalbare en in eigen land geproduceerde schone energiebronnen die de volatiele invoer van fossiele brandstoffen vervangen.

Belangrijkste maatregelen van de Wet

Om van de EU een leider in de sector schone technologie te maken, stelt de NZIA een benchmark vast voor de productiecapaciteit van strategische net-nul-technologieën om tegen 2030 te voorzien in ten minste 40% van de jaarlijkse inzetbehoeften van de EU. De benchmark biedt voorspelbaarheid, zekerheid en langetermijnsignalen voor fabrikanten en investeerders en maakt het mogelijk om de vooruitgang te volgen. Om projecten voor koolstofafvang en -opslag te ondersteunen en de beschikbaarheid van CO2-opslaglocaties in Europa te vergroten, stelt de NZIA ook een doel van 50 miljoen ton jaarlijkse injectiecapaciteit in geologische CO2-opslaglocaties in de EU tegen 2030.

De nieuwe verordening stelt niet alleen doelstellingen vast, maar verbetert ook de voorwaarden voor investeringen in netto-nul-technologieën door de vergunningsprocedures te vereenvoudigen en te versnellen, de administratieve lasten te verminderen en de toegang tot de markten te vergemakkelijken. Overheidsinstanties zullen rekening moeten houden met duurzaamheid, veerkracht, cyberveiligheid en andere kwalitatieve criteria bij aanbestedingsprocedures voor schone technologieën en veilingen voor de inzet van hernieuwbare energie. De lidstaten zullen een reeks netto-nultechnologieën zoals fotovoltaïsche zonne-energie, windenergie, warmtepompen, nucleaire technologieën, waterstoftechnologieën, batterijen en netwerktechnologieën kunnen ondersteunen door “strategische projecten” op te zetten die op nationaal niveau een prioritaire status krijgen, met kortere vergunningsprocedures en gestroomlijnde procedures.

Energie-intensieve industrieën zoals de staal-, chemie- of cementindustrie die componenten produceren die gebruikt worden in deze net-nul-technologieën en die investeren in decarbonisatie kunnen ook ondersteund worden via de maatregelen in de wet. De oprichting van Net-Zero Acceleration Valleys zal de vorming van clusters van net-nul industriële activiteiten in de EU verder vergemakkelijken.

De NZIA omvat maatregelen voor investeringen in onderwijs, opleiding en innovatie met de oprichting van Net-Zero Industry Academies om binnen drie jaar 100.000 werknemers op te leiden en de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties te ondersteunen. Er zullen regelgevende zandbakken worden opgericht voor het testen van innovatieve net-nul-technologieën onder flexibele regelgevende voorwaarden. Tot slot zal het Net-Zero Europe Platform dienen als centraal coördinatiepunt waar de Commissie en de EU-landen informatie kunnen bespreken en uitwisselen en input van belanghebbenden kunnen verzamelen.