De winnaar van de Sustainable Brand Index (SBI) Initiatief van het Jaar Verkiezing is Nestlé Nederland’s Chocoproef, een innovatief project waarin Nestlé haar kwetsbaarheid laat zien in de vorm van een verdiepend journalistiek experiment in de cacao sector. Dit werd bekendgemaakt door Harm Edens en Ruud Koornstra, tijdens de jaarlijkse bekendmaking van de Nederlandse editie van Sustainable Brand Index, die dit jaar online plaatsvond. 

Diepgang in de discussie, eerlijkheid duurt het langst Nestlé huurde twee journalisten in om ze vervolgens volledige onafhankelijkheid te bieden. De Nederlandse Vereniging voor Journalisten hielp mee die te waarborgen en zo kwam er een documentaire waarin Nestlé de volledige controle uit handen gaf. De te onderzoeken materie was gevoelig. Journalisten Gierveld en Pinxteren kregen namelijk de opdracht om het Nestlé Cocoa Plan te bezoeken. Gevoelig omdat de cacaoteelt wereldwijd regelmatig onder vuur ligt vanwege wantoestanden op het gebied van (on)eerlijke handel, miserabele arbeidsomstandigheden, kinderarbeid en zelfs slavernij. 

Over complexiteit versus “jullie bij Nestlé moeten het beter doen”. ‘Het biedt veel meer diepgang aan de discussie’. De jury waardeert de transparantie en ‘gedurfdheid’ die Nestle laat zien op een menselijke manier. ‘Eerlijkheid duurt het langst,we hebben elkaar echt nodig en die boodschap landt, aldus Elif Algu van de vakjury. 

De winnaar van de juryprijs van dit jaar toont veel innovatie en laat zien dat een maatschappelijke uitdaging binnen de chocoladebranche op een transparante en vernieuwende wijze wordt aangepakt. “De bijdrage heeft iets nieuws getest en daagde daarmee de bestaande normen uit”, zo stelt Ruud Koornstra, die ook in de vakjury zit. 

De vakprijs, die dit jaar voor het eerst naar Nederland kwam, is bedoeld om duurzaamheidswerk en communicatie aan te moedigen en te benadrukken die een verschil maken voor mens, maatschappij of het milieu in Nederland. 

Reactie Nestlé, erkenning en lef  ́Zoals de vakjury al heeft benadrukt hebben we echt onze nek uitgestoken met dit initiatief. Het werd zowel intern als extern niet altijd begrepen. Deze prijs is dan ook een mooie erkenning voor het tonen van lef door volledige transparantie te geven in onze cacaoketen met als resultaat een innovatief idee dat het inkomen van de cacaoboeren verhoogd. Kortom, Chocoproef heeft niet alleen onze bedrijfsvoering blootgelegd maar ook de complexiteit en mogelijkheden om eerlijke handel te bedrijven,” Aldus Martine Olijslagers-Kuip. 

‘Het is niet eenvoudig om als grote corporate de complexiteit van je waardeketen te laten zien. Om dit geloofwaardig te doen is diepgang nodig vanuit de journalistiek. Dat hebben we met de Chocoproef, journalisten betalen én volledig onafhankelijk te laten werken, geprobeerd te doen. Ik geloof dat in deze tijd van polarisatie, snelle social media en oneliners, er meer perspectief nodig is om écht verhalen vanuit de kern te kunnen vertellen.” vertelt Judy Schnitger – Zwinkels Head of Corporate Communications, Affairs and Sustainability van Nestlé Nederland. 

Over de vakprijs ‘Initiatief van het jaar Verkiezing’ In 2014 is de vakprijs geïntroduceerd in Zweden door SB Insight, het bedrijf achter Europa’s grootste merkenonderzoek gericht op duurzaamheid, Sustainable Brand Index. Jaarlijks wordt de prijs uitgereikt tijdens de uitreiking van de awards in Stockholm, waar het onderzoek achter de Sustainable Brand Index, haar roots kent. Dit jaar is de prijs ook geïntroduceerd in Noorwegen, vorige maand werd de “Contribution of the Year” daar bekendgemaakt. 

De prijs heeft als primair doel duurzaamheidswerk en communicatie hierover te stimuleren door het bedrijfsleven en zichtbaar te maken die een verschil maken voor mens, maatschappij of milieu. Iedereen kon gedurende een kwartaan een bijdrage, een campagne, een lancering of een specifiek product nomineren. Vervolgens beoordeelde de jury welke bijdrage het beste voldeed aan de criteria waarop de prijs is gebaseerd. (https://www.sb-index.nl/initiatiefvanhetjaar2020) 

Nederlandse Jury 2020 

  • Elif Algu, creative brand strategist/ Founder Branding a Better World en founder “Recycle Sint’ 
  • Ruud Koornstra, duurzaam ondernemer, Raad van Advies SBI NL 
  • Erik Elvingsson- Heden, Founder SB Insight 
  • Annemarije Tillema- Country Director Sustainable Brand Index NL 

Criteria

Het basiscriterium is dat de bijdrage of inspanning in kwestie een kenmerk van innovatie en innovatie heeft, evenals een focus op de toekomst. Bovendien moet op de best mogelijke manier aan de volgende vier criteria worden voldaan: 

De bijdrage had iets nieuws moeten testen en bestaande normen en manieren van zakendoen in hun branche moeten uitdagen. Dat het bedrijf erin is geslaagd zijn consumenten/ klanten te betrekken en hun gedrag te veranderen, of anders een nieuwe en duurzamere actie te ondernemen Dat het bedrijf of de bijdrage mogelijk een blijvende verandering kan creëren voor zowel de afzender als de consument/ klanten. 

  1. Iets nieuws hebben getest en bestaande normen en manieren van zakendoen in hun branche uitdagen.
  2. Een duidelijke focus hebben op ons eigen duurzaamheidswerk.
  3. Consumenten hebben betrokken en hen ertoe aanzetten hun gedrag te veranderen, of het aanjagen van nieuw gedrag
  4. Mogelijk duurzame verandering hebben gecreëerd voor zowel afzenders als consumenten.
  5. De inspanning is gestart in het kalenderjaar 2019 tot heden. 

Finalisten 

In totaal werden door de jury 15 verschillende bijdragen genomineerd met betrekking tot de basisset van bovengenoemde criteria. De jury heeft met name de nadruk gelegd op inspanningen op het gebied van innovatie, transparantie en op de toekomst. Van de in totaal 15 bijdragen was de jury van mening dat Nestlé (1), Coca-Cola (2) en Natuurhuisje (3) bijdragen heeft gehad die het beste aan de criteria voldeden. 

Coca-Cola: Let’s not waste this summer campagne

Coca-Cola heeft in deze campagne het inzamelen en recyclen van verpakkingen zoveel mogelijk willen stimuleren en zette een volgende stap in het streven om zwerfafval te voorkomen. Samen met organisaties als Nederland Schoon en programma’s als Plastic Heroes, zet het bedrijf zich in om zwerfafval te verminderen en plastic afval gescheiden in te zamelen. 

De belangrijke en laatste stap om alle verpakkingen terug te krijgen, hoopt Coca- Cola met haar fans te zetten. Coca-Cola maakt het recyclen van de verpakkingen extra gemakkelijk met een online platform www.helpusrecycleandwin.nl. Hier is per gemeente gerichte informatie te vinden over de beste manier om de verpakking weg te brengen. De jury prijst de kwetsbaarheid en openheid van Coca-Cola om bewustwording en uiteindelijk gedragsverandering te vergroten rondom recyclen en plastic waarin de gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen de consument, overheid en het bedrijfsleven tot zijn recht komt. 

Natuurhuisje met ‘Voor elke overnachting een boom’

De andere finalist werd Natuurhuisje met ‘Voor elke overnachting een boom’ Natuurhuisje is een bijzonder initiatief van natuurliefhebbers die ooit zelf zochten naar een huisje in de natuur. De oprichters, én broers, Tim en Luuk, misten een Nederlands platform dat vakantiehuizen in de Europese natuur samenbrengt. ‘Laten we het dan maar zelf beginnen’, dachten ze. Dit groene platform plant in haar campagne een boom in Madagaskar voor elke overnachting die je boekt. En één boom neemt in één jaar tijd ongeveer 20kg CO2 op. Het doel van de broers? Minimaal 1 miljoen bomen planten voor 2021 en daarmee de natuur beschermen. De jury bewondert de puurheid van het platform en bovenal de impact van de campagne. 

De jury legde ook nadruk op de eervolle vermeldingen, die gingen naar Verstegen en Philips. Ruud Koornstra benadrukte dat nominaties soms zo goed zijn, het net niet worden en daarmee nog steeds, en misschien juist daardoor, het vermelden waard zijn. Dat deed hij met verve. 

Verstegen’s van ‘Boer tot Bord’ campagne

De hele chain van ‘Boer tot Bord’ wordt belicht in dit blijvende initiatief van Verstegen. Dankzij de blockchaintechnologie kan iedereen inclusief de consument, het direct zien als daarin iets niet goed gaat, waar voorheen vaak de vraagtekens aan de achterkant werden gesteld. De consument kan meekijken door middel van een QR-code, en niet alleen zien of de boer de afgesproken prijs heeft gekregen, maar ook of de nootmuskaat van Verstegen de beloofde beste kwaliteit heeft. “Dankzij blockchaintechnologie kan er tweerichtingsverkeer ontstaan.” 

Verstegen wil investeren in een duurzaam en toekomstbestendig voedselsysteem, met transparante en korte ketens. Door boeren actief te betrekken in de productieketen stimuleren we hun ondernemerschap. Het doel ervan is onder andere het verbeteren van de onderhandelingspositie van de boer. Ook krijgen ze een grotere betrokkenheid in het proces. De jury prijst de moed van Verstegen om transparantie zo centraal te stellen in dit initiatief waarin zij samenwerkt met FairFood. 

“Verstegen legt de lat hoog als het gaat om het nemen van haar verantwoordelijkheid in de keten. Programma’s om transparantie en biodiversiteit te bevorderen zoals SpiceUp, Back to the origin en agroforestry, helpen ons daarbij. De uitdaging ligt ook bij het betrekken van de consument in het behalen van onze ambitieuze doelen. De eervolle vermelding van de Sustainable Brand Index geeft ons veel vertrouwen in de toekomst. Samen maken we het verschil” Aldus Marianne van Keep, Directeur Duurzaamheid binnen Verstegen. 

Philips MyCreation

In mei 2019 lanceerde Signify (het vroegere Philips Lighting) het duurzame concept van Philips MyCreation: creëer je online je eigen hanglamp dankzij de nieuwste 3D-printtechnieken. Als input materiaal voor het 3D printen is hen ons gelukt om gebruik te maken van oude CD’s! Het werkt als volgt: oude CD’s worden ingezameld, verpulverd en versmolten tot 3D print materiaal. De 3D printers gebruiken dit materiaal om prachtige designs te printen. Resultaat: de lamp gemaakt waar muziek inzit. Geïnspireerd door de beste nummers van 24 CD’s. Volgens de jury een originele propositie waarin zij 3D-print innovatie inzetten om hoogwaardige circulaire producten ontwikkelen. Wij kijken uit naar uitbreiding van het portfolio waarin afvalmaterialen toe worden gevoegd aan het portfolio. Nieuw betekent vaak niet circulair of enkel de belofte dat het in de toekomst circulair is. Deze innovatie combineert beide. Want de lamp is ook voor 100% recyclebaar. 

Over SB Insight, het bedrijf achter de Sustainable Brand Index

SB Insight is een Insights Agency met een missie om duurzame merken te creëren. We bieden beslissingsmateriaal over hoe duurzaamheid branding, communicatie en bedrijfsontwikkeling beïnvloedt. 

We delen kennis via onze op maat gemaakte trainingsoplossingen, creëren verbindingen tussen bedrijven die duurzaamheidsleiders willen worden. We voeren ook diepgaande studies en analyses uit over relevante onderwerpen uit de duurzaamheidsagenda’s. SB Insight is het moederbedrijf achter Sustainable Brand Index, Europa’s grootste onafhankelijke merkenonderzoek naar duurzaamheid. 

Meer informatie: https://www.sb-index.nl/initiatiefvanhetjaar2020