Neste kondigde in maart 2020 aan dat het in het kader van haar bedrijfsstrategie van plan was haar productiecapaciteit voor hernieuwbare producten in Europa te vergroten. Het bedrijf heeft nu een grondige studie voltooid naar de twee mogelijke locaties: Porvoo in Finland en Rotterdam in Nederland. Neste heeft op beide locaties bestaande faciliteiten. Er gelden voor beide locaties een groot aantal positieve factoren, maar het verschil in kosten weegt significant in het voordeel van Rotterdam. 

“Ik waardeer de open dialoog die we gedurende de gehele studiefase hadden met de autoriteiten in zowel Finland als Nederland. We ervoeren een constructieve benadering bij het vinden van de beste oplossingen voor het ondersteunen van onze toekomstige groei,” zegt Peter Vanacker, President en CEO van Neste.

“Op basis van de grondige studies en berekeningen blijken de totale investeringskosten significant lager te zijn in Rotterdam. Onze beslissing is gebaseerd op het waarborgen van onze toekomstige concurrentiepositie en het uitvoeren van de groeistrategie voor onze hernieuwbare producten,” vervolgt Vanacker.

De criteria voor locatiekeuze zijn onder andere de huidige markten en het regelgevend kader dat ondersteuning biedt voor marktgroei, mogelijkheden voor inkoop van grondstoffen, investerings- en exploitatiekosten, infrastructuur en koolstofarme nutsvoorzieningen alsmede lokale synergieën en stimuleringsmaatregelen.

De belangrijkste aspecten die bijdragen aan het verschil in de totale kosten zijn de logistieke kosten, locatiespecifieke bouwkosten en beschikbaarheid van koolstofarme waterstofvoorzieningen. Daarnaast is de locatie in Porvoo complexer, wat leidt tot een hoger uitvoeringsrisico en een langere constructietijd. Rotterdam profiteert daarbij van de nabijheid van nieuwe markten voor Neste’s Renewable Aviation en Renewable Polymers and Chemicals activiteiten, alsmede de nabijheid van grondstofbronnen.

Neste streeft ernaar klaar te zijn voor een uiteindelijke investeringsbeslissing door de Raad van Bestuur rond het einde van 2021 of het begin van 2022. Het bedrijf blijft in ieder geval significant investeren in Finland, en met name in de Porvoo-locatie, gedreven door het streven in 2035 koolstof-neutrale productie te bereiken. Neste zal ook haar investeringen in toekomstige technologieën en grondstoffen versnellen. Finland is, en blijft het centrum voor research, ontwikkeling en innovatie van het bedrijf.