De verwachtingen van de maatschappij met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn in beweging en worden groter. Ook voor NEN is maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. NEN publiceert jaarlijks de zelfverklaring ISO 26000.

Het MVO-beleid van NEN is ontwikkeld aan de hand van ISO 26000, de internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. Sinds 2015 publiceert NEN jaarlijks een update. Hierin staan de resultaten en ambities op het gebied van MVO ten aanzien van de medewerkers en het milieu. NEN heeft een herziene versie van de zelfverklaring ISO 26000 gepubliceerd.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

‘NEN heeft een belangrijke maatschappelijke functie door het faciliteren van de ontwikkeling van breed gedragen afspraken. Deze maatschappelijke functie betekent ook dat we ons bewust zijn van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van onze organisatie. Met deze zelfverklaring zijn we transparant over hoe we concreet omgaan met MVO,’ aldus Rik van Terwisga, algemeen directeur van NEN, en Femke Aarts, financieel directeur.

Publicatieplatform ISO 26000

ISO 26000 is de internationale richtlijn voor MVO. Met de implementatie van ISO 26000 laten organisaties zien dat ze serieus aan de slag zijn met de richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor multinationale organisaties. Op het Publicatieplatform ISO 26000 staan zelfverklaringen MVO van organisaties, van ziekenhuizen en plasticsfabrikanten tot agrofood- en drinkwaterbedrijven. Door de zelfverklaring ISO 26000 te publiceren, laten organisaties zien dat MVO serieus genomen wordt en is er inzicht in het MVO-beleid.