Op 12 juli is de Final Draft International Standard/ISO 26000 (FDIS, resultaat van de op een na laatste stap in het ISO-proces) gepubliceerd. Op 12 september heeft in Oslo een laatste stemming plaatsgevonden. 93% stemde voor. Dit betekent dat de eis van minimaal 66% positieve stemmen ruimschoots bereikt is. Ook is voldaan aan de eis dat minder dan 25% negatief mag stemmen. In totaal brachten vijf landen een negatieve stem uit. Nu de FDIS/ISO 26000 is goedgekeurd, kan de volgende stap gezet worden: de publicatie van ISO 26000. Naar verwachting wordt deze definitieve versie van ISO 26000 half november 2010 gepubliceerd.

Personal relationships

De verwachting was dat de Golfstaten een positieve stem zouden uitbrengen. Tijdens het laatste overleg in Kopenhagen over de Draft ISO 26000 werd hun belangrijkste bezwaar tegen de richtlijn weggenomen: gebruik van het begrip ‘sexual orientiation’. In de concepttekst van de richtlijn staat een aantal voorbeelden op basis waarvan men niet mag discrimineren. Een daarvan is ‘sexual orientation’ waarmee onder meer de homoseksuele geaardheid wordt bedoeld. Deze term lag vooral bij de Islamitische landen zeer gevoelig en leek te leiden tot afwijzing van ISO 26000. In een aparte werkgroep is de term ‘sexual orientation’ besproken en uiteindelijk gewijzigd in ‘personal relationships’.

ISO 26000 ‘Post Publication Organization’

Bij publicatie van de definitieve norm wordt de gehele ISO 26000-werkgroep, inclusief de IDTF (International Drafting Task Force) opgeheven. Gelijktijdig wordt de Post Publication Organization (PPO) opgericht. Deze organisatie ondersteunt de komende drie tot vijf jaar de promotie van ISO 26000. Nederlands normcommissielid Hans Kröder is gekozen als een van de leden van deze PPO.