Vrouwen vertonen meer sociaal duurzaam gedrag dan mannen. Ze steunen vaker goede doelen op Facebook, praten vaker over armoede in de wereld en doen vaker mee met handtekeningenacties dan mannen. Ook gedragen vrouwen zich vaker milieubewust dan mannen. Vrouwen vertonen echter niet overal meer milieubewust gedrag dan mannen. Mannen hebben vaker een hybride auto dan vrouwen en hebben vaker een contract voor groene stroom dan vrouwen. Deze en andere conclusies komen uit het representatieve onderzoek ‘Nederlanders en de wereld’ van Kaleidos Research, dat sinds 2012 vragen over duurzaam gedrag en mondiaal denken toetst.

Geen grote verandering in duurzaam gedrag volwassen

Het duurzame gedrag van Nederlanders is het afgelopen jaar grotendeels stabiel gebleven. Uitzonderingen hierop zijn het feit dat het gebruik van de wasdroger gedaald is en dat meer Nederlanders goede doelen vinden op social media. Daarentegen gooien Nederlanders vaker lege batterijen bij het gewone afval en volgt men minder vaak het nieuws via tv, krant of radio. Nederlanders verbinden zich ook minder vaak als vaste donateur aan een goed doel: het aantal Nederlanders dat vaste donateur is nam voor het tweede opeenvolgende jaar af. De positieve ontwikkeling rondom voedselverspilling die zich vorig jaar openbaarde, heeft in 2014 niet doorgezet. Ook eten Nederlanders nog altijd net zo vaak vlees als vorig jaar.

Toenemend besef problematiek asielzoekers

Het besef van wederzijdse afhankelijkheid in de wereld is dit jaar niet verder vergroot. Uitzondering hierin is het groeiende besef over de grensoverschrijdende problematiek rondom asielzoekers. Ook het besef dat men hier in Nederland goedkoop kleding kan kopen omdat er in het buitenland textielarbeiders voor lage lonen werken, is een jaar na de fabrieksramp in Bangladesh nog even aanwezig.

Oudere en jongere Nederlanders qua duurzaam gedrag naar elkaar toegegroeid

Kaleidos Research keek ook of er verschillen zijn in de ontwikkeling in gedrag en houding. Hierbij is specifiek gekeken naar verschillen tussen jonge Nederlanders en Nederlanders boven de 35 jaar en verschillen tussen ‘duurzamen’ en ‘niet-duurzamen’. Ook keken we naar verschil in houding tussen laag en hoogopgeleiden. Multilevel-analyse onder de 1400 respondenten die sinds 2012 meedoen aan het onderzoek laat zien dat Nederlanders boven de 35 jaar zich in 2014 nog steeds duurzamer gedragen dan jongeren, maar: dit verschil is in de afgelopen twee jaar kleiner geworden. Jongeren scoren nu namelijk beter op zowel milieubewust en sociaal duurzaam gedrag ten opzichte van 2012.

Draagvlak ontwikkelingshulp krabbelt op

Als gevolg van verschillende crises wereldwijd komt er extra geld voor defensie, noodhulp en opvang van asielzoekers. In lijn hiermee lijkt ook de maatschappelijke steun voor ontwikkelingssamenwerking weer groter te worden. Na een periode van bezuinigingen, lijkt dit draagvlak weer wat op te krabbelen. Meer dan de helft van de Nederlanders van 18 jaar en ouder (56%) vindt dat het budget voor ontwikkelingshulp gelijk mag blijven of vergroot mag worden: 47 procent geeft aan dat het budget gelijk moet blijven en  9 procent dat het budget vergroot moet worden. Ruim een derde (37%) van de Nederlanders vindt dat het budget moet worden verkleind. De positieve trend die vorig jaar werd ingezet, lijkt dus door te zetten.