Bijna de helft van de Nederlandse topmanagers zegt strengere regels te willen voor kinderarbeid. Volgens de managers moet kinderarbeid hoog op de agenda staan van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), tijdens de komende onderhandelingsronde over verdere liberalisering van de wereldhandel. Daarmee onderscheiden de Nederlandse managers zich van collega’s uit andere Europese landen. Van de overige Europese managers ziet slechts 31 procent kinderarbeid als een van de belangrijkste overlegpunten. Het Nederlandse bedrijfsleven lijkt tevreden over het poldermodel. Als het aan Nederlandse topmanagers ligt wordt het over de hele wereld verspreid. Zo wil de Nederlandse bedrijfstop, meer dan managers in andere landen, tevens dat tijdens de top ook ruimte is voor niet-overheidsinstellingen zoals Greenpeace en VNO-NCW.