Binnen de profit sector zijn duidelijke verschillen aanwezig tussen de Financiële sector en de Industrie. Transparantie wordt door respondenten uit beide sectoren genoemd als belangrijke trend (53% in de Industrie en 75% in de Financiële sector), evenals duurzaamheid (58% Industrie en 70% Financiële sector). 42% van de respondenten uit de Financiële sector geven aan ’terug naar de basis’ te willen gaan. Opvallend is wel dat de klantbeleving niet als trend wordt genoemd door deze sector. Customer Experience valt in de Financiële sector buiten de top vijf trends, terwijl de Industrie, met 57% van de respondenten, deze trend juist op een tweede plaats zet.

“Naast duurzaamheid is de aandacht voor transparantie in alle sectoren hoog”, aldus Tony Bosma, Partner bij Ordina op het gebied van innovatie en klantcontact. “Dit is wel te begrijpen in een tijd waarin de maatschappij vraagt om meer inzicht in de activiteiten van organisaties. Opvallend is wel dat juist de Financiële sector, een sector die de afgelopen jaren flink heeft ingeboet in consumentenvertrouwen, Customer Experience niet als belangrijke trend benoemt. Om vertrouwen te herwinnen moeten organisaties niet alleen transparant zijn, maar ook de klantbeleving in het oog houden. Juist in deze tijd is het van belang om aansluiting bij de klant te blijven houden.”

Het onderzoek werd gedurende drie maanden in de zomerperiode van 2009 uitgevoerd via een online enquete. In totaal namen 332 respondenten uit de profit en non-profit sector deel aan het onderzoek. De respondenten hebben een midden- of hoger managementfunctie en zijn werkzaam in de sectoren Finance (24%), Industrie (39%), Zorg (12%) of Overheid (25%). De Ordina innovatieradar 2009 is de eerste editie van het jaarlijks terugkerend onderzoek, waarmee Ordina de belangrijke trends en de mate van innovatie in Nederland in kaart brengt.