Nederlandse organisaties starten vijfjarig leerlooierijproject voor een schonere Ganges

Solidaridad, chemiebedrijf Stahl en PUM Netherlands senior experts hebben op 13 november het startsein gegeven voor een ambitieus project om de vervuiling van de Indiase Ganges terug te dringen. Deze vervuiling wordt voor een groot deel veroorzaakt door 400 leerlooierijen in de Indiase regio Kanpur. De initiatiefnemers van het project streven ernaar de leersector in Kanpur te verduurzamen door alternatieve werkwijzen en technologieën te introduceren. Het project wordt gesteund door het Fonds Duurzaam Water (FDW) van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voor het vijfjarige project stellen de Nederlandse samenwerkingspartners een ambitieus doel: het terugbrengen van de hoeveelheid afvalwater van leerlooierijen met ten minste 40%. Om dit doel te verwezenlijken introduceren de partijen alternatieve technologieën en processen bij de leerlooierijen die het milieu minder belasten dan de huidige methodes. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de lokale partners Uttar Pradesh Leather Industry Association, Small Tanners Association, Central Leather Research Institute en Ganga Pollution Control Unit. Laatstgenoemde partij is ook betrokken bij het omvangrijke initiatief ‘Clean Ganga’, dat enkele jaren geleden is gestart door de Indiase regering.

Om de beschikbare technologieën en werkmethodes te demonsteren, wordt een Stahl Center of Excellence gerealiseerd. Daarnaast zijn er activiteiten voor inwoners van dorpen verder stroomafwaarts, gericht op efficiënt watergebruik voor irrigatie en veehouderij. “Voor een schonere Ganges is samenwerking met leerlooierijen en overheden van essentieel belang,” aldus Gert van der Bijl, International Program Manager Livestock & Leather bij Solidaridad. “Samen werken we aan duurzamere werkwijzen voor deze leerlooierijen. Solidaridad introduceert op alle niveaus nieuwe technologieën, bedrijfsprocessen en trainingen om het waterverbruik en de vervuiling terug te dringen. Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden is eveneens een belangrijk aandachtspunt.”

Met dit project onderschrijft Stahl haar ambitie om de leerindustrie duurzamer en transparanter te maken. “Stahl zet zich actief in voor de wereldwijde promotie van veilig chemicaliëngebruik,” aldus Michael Costello, Director Sustainability bij Stahl. “We zijn ons bewust van de complexe problematiek in Kanpur, waar ongeveer 400 leerlooierijen dagelijks ruim 50 miljoen liter afvalwater in de Ganges lozen. We begrijpen ook dat we deze situatie niet alleen kunnen veranderen. We moeten de handen ineenslaan met industriepartners en lokale overheden om deze iconische en heilige rivier schoner te maken.”

“Er wordt tegenwoordig veel gesproken over hulp en handel, maar het is lastig om tot concrete oplossingen te komen die gunstig zijn voor de arbeidersgezinnen en tegelijkertijd het milieu ontlasten,” aldus PUM CEO Johan van de Gronden. “We zijn trots dat we met overheden, de industrie, NGO’s en lokale bevolking samenwerken om een goed lopende leerproductieketen te creëren die het milieu zo min mogelijk belast.”

Het project wordt ondersteund door het Fonds Duurzaam Water (FDW), een publiek-private samenwerking van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken die publieke financiering biedt. Solidaridad is de projectcoördinator en manager van het partnerschap. Stahl levert de belangrijkste private bijdrage, en PUM levert technische ondersteuning en trainingen door senior experts.

Over de initiatiefnemers:

Stahl
Stahl is marktleider in proceschemicaliën voor leer, performance coatings en polymeren. Het bedrijft biedt een breed scala aan oplossingen voor de auto-, kleding- en accessoires-, woninginrichting-, en vrije tijd & lifestyle-industrie en voor industriële toepassingen. Met meer dan 2.100 werknemers in 24 landen op 13 productielocaties en in 38 laboratoria, wordt verwacht dat Stahl een jaaromzet van meer dan 870 miljoen zal realiseren. Stahl is met zijn innovatiekracht, expertise en technische oplossingen in staat om de beste oplossingen en diensten te bieden, die nog beter inspelen op de behoeften van klanten en voor een duurzamere toekomst zorgen.

Solidaridad
Solidaridad is een wereldwijde netwerkorganisatie voor internationale samenwerking. Wij hebben bijna 50 jaar ervaring in de verduurzaming van productieketens. Samen met onze partners in de productieketen – van boer tot multinational – werken we aan eerlijke producten, die geen schade toebrengen aan mens of milieu en voor iedereen winstgevend zijn. Solidaridad werkt in 13 productieketens en is actief op vijf continenten vanuit negen internationale kenniscentra.

PUM Netherlands senior experts
PUM Netherlands senior experts is een vrijwilligersorganisatie die zich richt op duurzame ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf in ontwikkelingslanden en opkomende markten in een dertigtal landen wereldwijd. Onze senior experts bieden praktische kennis binnen de belangrijkste sectoren van de economie en dragen zo bij aan de groei van bedrijven en betere leefomstandigheden.

Share Button