Op het Nieuwjaarsevent van MVO Nederland op 21 januari 2016 hebben nieuwe bedrijven en organisaties zich aangesloten bij de Nederlandse Klimaatcoalitie. Met familiebedrijf  Roelofs, specialist in infrastructurele projecten, komt de teller op vijfhonderd deelnemers te staan. Deelnemers aan de Klimaatcoalitie zetten zich in voor een klimaatneutrale bedrijfsvoering.    

Een groot aantal van de deelnemers van de Klimaatcoalitie vulde ook de zogenaamde Klimaatbarometer in. De leden die op dit moment de Klimaatbarometer hebben ingevuld zijn samen goed voor 10 procent van de inspanning die Nederland in totaal moet leveren om de zogenaamde 2 graden doelstelling te halen.  Dat doen zij door een gemiddelde reductie van 51,4 procent van hun CO2-uitstoot.  In 2016 gaat de Klimaatcoalitie verder met concrete acties om een klimaatneutraal Nederland te realiseren.

Tijdens de Klimaattop in Parijs spraken alle deelnemende regeringen af om de opwarming van de aarde niet boven de 2 graden uit te laten komen.  Bedrijven en organisaties spelen hier een belangrijke rol in. Zo vertelt Gerard Hoiting van Roelofs: “In het kantoren- en bedrijven park Eeserwold te Steenwijk wordt koud water uit een zandwinning (UR-cool) gebruikt voor het koelen van kantoren. Een besparing van maar liefst 88 procent CO2. Ook ontwikkelen we, samen met andere bedrijven, innovatieve en CO2-reducerende asfaltproducten zoals Lynpave (20 procent CO2-reductie) en Rubberpave, ultrastil asfalt op basis van rubber van autobanden.”

Ambitielab

Onderdeel van het Nieuwjaarsevent was het Ambitielab van de Nederlandse Klimaatcoalitie. In dit lab lieten toonaangevende organisaties zoals IKEA, Delta Lloyd, het Gelders Energieakkoord en Milieu Centraal zien hoe zij invulling geven aan hun klimaatbeleid. Om het percentage reductie nog substantiëler te laten zijn, worden in de Klimaatcoalitie kennis, ervaringen en informatie over footprint- en reductieplannen voor 2020 gedeeld. Want alleen samen kunnen we de impact hebben die de Nederlandse Klimaatcoalitie voor ogen heeft: een klimaatneutraal Nederland vóór 2050. Elke nieuwe deelnemer draagt bij aan een klimaatneutraal Nederland in 2050. MVO Nederland roept ondernemers op om zich aan te sluiten bij de coalitie.

Over de Nederlandse Klimaatcoalitie
De Nederlandse Klimaatcoalitie is eind 2014 opgericht door MVO Nederland, Natuur & Milieu, Klimaatverbond Nederland en het ministerie van IenM. Doel van de Klimaatcoalitie is om, samen met andere organisaties, versneld werk te maken van een klimaatneutrale samenleving. Sinds de start hebben al 500 organisaties, instellingen, overheden, NGO’s zich aangesloten en toegezegd uiterlijk voor 2050 een klimaatneutrale bedrijfsvoering te realiseren.