De cosmetica-industrie hecht veel waarde aan de veiligheid en duurzaamheid van ingrediënten en producten, voor mens en milieu. Fabrikanten gaan zorgvuldig te werk met als doel de ecologische voetafdruk van hun producten zo veel mogelijk te minimaliseren. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende milieueffecten zoals, energie- en watergebruik, afvalproductie en -verwijdering, de inkoop van grondstoffen en de formulering van cosmetische ingrediënten en producten. De manier waarop de Consumentenbond over antizonnebrandproducten communiceert is dan ook zeer teleurstellend, zeker omdat dit door de media als waarheid wordt overgenomen. De Consumentenbond zit er echter op een aantal belangrijke punten naast volgens de Nederlandse Cosmetica Vereniging (NCV).

De Consumentenbond heeft zichzelf goed laten informeren over de Europese wetgeving die ervoor zorgt dat cosmetica, en dus ook antizonnebrandmiddelen die op de markt worden gebracht, veilig moeten zijn voor de mens. De Consumentenbond geeft daarnaast aan: “De EU regelgeving kijkt hierbij naar de veiligheid met gebruik voor de mens en niet het milieu.” Hiermee slaat de Consumentenbond de plank volledig mis. De veiligheid van stoffen die in het milieu terecht kunnen komen wordt geregeld via de Europese wetgeving REACH, dit geldt ook voor stoffen in cosmetica.

UV-filters en Koraal

Verschillende landen hebben een verbod ingesteld op anti-zonnebrandmiddelen die bepaalde ingrediënten bevatten. UV-filters worden teruggevonden in verschillende watersystemen over de hele wereld, waarbij Benzophenone-3 (ook wel bekend als Oxybenzone) het vaakst en met de hoogste concentraties wordt gedetecteerd. In vitro (in het laboratorium) onderzoek laat zien dat Benzophenone-3 verbleking en sterfte van koraal kan veroorzaken, echter liggen de concentraties die worden aangetroffen in de oceanen nog ver onder het niveau van onderzoek in het laboratorium. Effecten zijn dus niet te verwachten.

Het afsterven van koraalriffen is een groot probleem en de factoren die hieraan bijdragen zijn talrijk en zeer complex. Volgens het Coral Reef Conservation Program van De U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) is klimaatverandering de hoofdoorzaak van dit fenomeen. Lokaal dragen ook overbevissing en watervervuiling bij aan koraalverbleking. Een recent onderzoek uit 2017 concludeerde dat de opwarming van de aarde de grootste boosdoener is en blijft voor de wereldwijde koraalverbleking, zelfs wanneer de lokale factoren worden aangepakt en uitgeschakeld. De cosmetica-industrie neemt onderzoeken en wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied serieus en zal deze op voet blijven volgen.

De vermelde SPF op zonnebandproducten is zorgvuldig onderzocht

De Consumentenbond trekt voor sommige producten de SPF in twijfel en adviseert consumenten oude producten, die nog in de schappen en bij mensen thuis kunnen staan, niet meer te gebruiken. De NCV is het hier niet mee eens. Het testen van de SPF factor op menselijke vrijwilligers is complex en de resultaten van dergelijk onderzoek kunnen meer variëren dan men gewoonlijk gewend is van onderzoek in een laboratorium. Uiteraard hebben de producenten ook testen uitgevoerd ter vaststelling van de SPF-waarde alvorens ze een product met een bepaalde geclaimde SPF op de markt brengen. Deze testresultaten zijn met de consumentenbond gedeeld, maar de consumentenbond neemt deze gegevens niet mee in het advies. Meer over de SPF leest u hier.

Waarom is het belangrijk om te blijven smeren?

Een effect van de nieuwsberichten zou kunnen zijn dat het mensen ontmoedigd om zonnebrandcrème te smeren, juist terwijl het RIVM, KNMI en KWF Kankerbestrijding ons wijzen op een extra goede huidbescherming.

Lees ook de speciale uitgave  ‘Zeker in de Zon’. Met deze uitgave wil de NCV bijdragen aan de groeiende behoefte van de consument aan informatie over de effecten van (overmatig) zonnen en het beperken van het risico op verbranding, rimpelvorming en de kans op huidkanker. N.B. Anti-zonnebrandproducten zijn niet bedoeld om overmatige blootstelling aan zonnestraling te stimuleren.

Foto: Consumentenbond