Binnen het Nederlandse bedrijfsleven tekent zich een trend af die nauwelijks wordt opgemerkt. Steeds meer bedrijven richten stichtingen op die zich inzetten voor een maatschappelijk doel. Momenteel zijn het er circa 75. Voor het eerst in Nederland komen die grootste ‘corporate foundations’ bijeen. Dat gebeurt op maandagmiddag 3 april bij Achmea in Zeist.

Tien jaar geleden werd soms nog gedacht dat maatschappelijk verantwoord ondernemen een hype was. Maar het bleef en werd groter. De overheid trok zich de afgelopen jaren verder terug uit maatschappelijke ontwikkeling in binnen- en buitenland. Het gat wordt in toenemende mate opgevuld door Nederlandse vrijwilligersorganisaties. En door het bedrijfsleven.

Tijd van de baas

Het aantal mensen dat in het bedrijfsleven momenteel vrijwilligerswerk verricht, vaak in de baas z’n tijd, is in tien jaar tijd verdubbeld naar honderdduizend. Deze schatting is van dr. Lonneke Roza van de Erasmus University Rotterdam. Ze promoveerde eind vorig jaar op het thema betrokkenheid van werknemers bij stichtingen opgericht door hun werkgevers. Van die honderdduizend kwam tien procent niet eerder in aanraking met vrijwilligerswerk.Jaarlijks geeft het Nederlandse bedrijfsleven verder circa een half miljard euro uit aan goede doelen. Dat geld wordt steeds vaker besteed aan speciale foundations die door bedrijven worden opgezet. Zoiets als de bekende Bill en Melinda Gates Foundation, maar dan gelieerd aan een bedrijf en in een Nederlandse context.

Inhoudelijk engagement

“Nederlandse ondernemingen beginnen zich nu maatschappelijk echt te engageren. Misschien niet zo luidruchtig als in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, maar wel heel inhoudelijk”, aldus Ernst Hirsch Ballin, oud-minister en tegenwoordig voorzitter van de Achmea Foundation. Marjolein Verstappen van de Achmea Foundation vult aan: “Er zijn steeds meer corporate foundations die dicht bij hun vakmatige specialisme blijven en vandaaruit iets ondernemen. Bijvoorbeeld de Rabobank die via haar foundation kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden toegang geeft tot financiering. Of Achmea-experts die in India een zorgverzekering helpen opzetten.”“Het mes snijdt aan twee kanten”, aldus Verstappen. “Dit gaat niet alleen over het helpen van mensen die het nodig hebben, maar ook over het karakter van de onderneming. Kijk bijvoorbeeld naar het aantrekken van nieuw talent. Die letten bij de keus voor een werkgever steeds meer op maatschappelijke relevantie. Als je die impact kunt laten zien, en als je dus goede mensen aan je weet te binden, heeft dat op termijn een positief effect op je bedrijfsresultaten.”

Het congres vindt plaats op maandagmiddag 3 april in Zeist en wordt georganiseerd door de Achmea Foundation en de Rabobank Foundation. Dit naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de Achmea Foundation.