Dit onderzoeksprogramma is een samenwerking met het Europese vliegtuigconsortium Airbus. Totale omvang van het onderzoeksprogramma is ruim 13 miljoen euro. Voor dit programma is een subsidie aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken.

Nederlandse bijdrage

De Nederlands bedrijven en kennisinstellingen Stork Fokker, Ten Cate Advanced Composites, Airborne, KVE Composite Group, Dutch Thermoplastic Components, Technobis, TU Delft, UTwente en NLR zijn inmiddels van start gegaan met dit omvangrijke onderzoeksprogramma TAPAS (Thermoplastic Affordable Primary Aircraft Structures) naar de toepassing van thermoplastisch composiet in toekomstige vliegtuigprogramma’s. Een aantal Nederlandse bedrijven heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het ontwikkelen en toepassen van deze nieuwe materialen en bijbehorende technologieën en heeft daarmee een goede positie om ook de wereldmarkt te veroveren. Ook voor andere industriële sectoren zijn deze technologische ontwikkelingen van belang zoals de medische, maritieme, olie & gas en automotive sector.

Duurzaam vliegen binnen handbereik

Thermoplasten worden al langer toegepast in de vliegtuigindustrie, maar nog beperkt in hoogbelaste, dragende vliegtuigdelen. Thermoplasten worden gekenmerkt door o.a. korte cyclustijden, lage productiekosten, betere corrosieresistentie, goede mogelijkheden tot hergebruik en een hogere taaiheid met als resultaat producten met een lager gewicht. De toepassing van deze nieuwe generatie vliegtuigmaterialen in hoogbelaste, dragende vliegtuigdelen maakt vliegtuigen dus lichter, sterker, veiliger, zuiniger en kostenefficiënter.

Airbus

Airbus heeft duidelijk gemaakt dat ze de productie en het gebruik van thermoplastische composieten als een belangrijke ontwikkeling ziet voor nieuwe vliegtuigprogramma’s. De Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen kunnen door hun geavanceerde productie- en onderzoeksmethodieken een concrete bijdrage leveren om deze doelstelling te realiseren. Dit nieuwe onderzoeksprogramma is het resultaat van een in 2005 afgesloten samenwerkingsovereenkomst (MoU) met Airbus. Op 26 maart jl. is in Toulouse een aanvullende overeenkomst getekend met een aantal Nederlandse bedrijven om de intensivering van de samenwerking op dit onderwerp te benadrukken.

Het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) is de netwerkorganisatie op luchtvaart- en ruimtevaartgebied en vervult een intermediaire rol tussen wetenschappers, kennisinfrastructuur, gebruikers, bedrijfsleven en overheid. Daarnaast bevordert het NIVR het maatschappelijk nut en de economische bedrijvigheid van lucht- en ruimtevaartactiviteiten in Nederland, en maakt dit zichtbaar.